Päätöksenteko

Helsinki ja Espoo ovat laatineet yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaisesti kaupunkien toimintaa koordinoi tilaajan johtoryhmä, joka vastaa kaupunkien resurssien käytöstä sekä hankkeen laajuuden ja laadun rajauksista.

  • Ville Lehmuskoski (pj.), HKL
  • Artturi Lähdetie, HKL
  • Olli Isotalo, Espoon kaupunki
  • Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
  • Tuula Saxholm, Helsingin kaupunginkanslia
  • Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
  • Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne (HSL)
  • Juha Saarikoski (esittelijä ja siht.), Raide-Jokeri-projekti

Kokousajat syksyllä 2017: 18.8., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.

Kokousmuistiot

Kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Edellisen kokouksen muistiot hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Pois jätetään muistioiden liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).