Päätöksenteko

Raide-Jokeri-linjan rakentamisprojektia ohjaa ja johtaa johtoryhmä, jossa on edustajia Helsingistä, Espoosta ja HSL:ltä.

  • Ville Lehmuskoski (pj.) HKL
  • Artturi Lähdetie HKL
  • Olli Isotalo Espoon kaupunki
  • Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
  • Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia
  • Raimo K. Saarinen Helsingin kaupungin rakennusvirasto
  • Tero Anttila Helsingin seudun liikenne (HSL)
  • Juha Saarikoski (esittelijä ja siht.) Raide-Jokeri-projekti

Kokousajat keväällä 2017: 9.2., 9.3., 6.4., 19.4., 4.5., 14.6., 21.6.

Johtoryhmän kokousmuistiot

Johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Johtoryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion seuraavassa kokouksessa.

Pois jätetään muistioiden liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

10/19.04.2017 Muistio

9/06.04.2017 Muistio

8/09.03.2017 Muistio

7/09.02.2017 Muistio

6/20.12.2016 Muistio

5/09.12.2016 Muistio

4/03.11.2016 Muistio

3/28.09.2016 Muistio

2/24.08.2016 Muistio

1/01.06.2016 Muistio