Päätöksenteko

Tilaajan johtoryhmä

Helsinki ja Espoo ovat laatineet yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaisesti kaupunkien toimintaa koordinoi tilaajan johtoryhmä, joka vastaa kaupunkien resurssien käytöstä sekä hankkeen laajuuden ja laadun rajauksista.

 • Ville Lehmuskoski (pj.), HKL
 • Artturi Lähdetie, HKL
 • Olli Isotalo, Espoon kaupunki
 • Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Tuula Saxholm, Helsingin kaupunginkanslia
 • Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 • Tero Anttila, Helsingin seudun liikenne (HSL)
 • Juha Saarikoski (esittelijä ja siht.), Raide-Jokeri-projekti

Allianssin johtoryhmä

Tilaajan johtoryhmä on päättänyt, että hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssitoimintaa johtaa allianssin johtoryhmä (AJR). Allianssi toimii tilaajan johtoryhmän asettamissa rajauksissa.

 • Ville Lehmuskoski, HKL
 • Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 • Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Pauliina Kuronen, Espoon kaupunkitekniikan keskus
 • Kalle Toropainen, VR Track Oy
 • Jouni Kekäle, VR Track Oy
 • Laura Järvinen, Sitowise Oy
 • Helmer Berndtson, Ramboll Finland Oy
 • Jarkko Salmenoja, YIT Rakennus Oy

Kokousmuistiot

Kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Edellisen kokouksen muistiot hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Pois jätetään muistioiden liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).