Alueet

Pitäjänmäki–Maunulan rakennuslohkoon kuuluvat seuraavat kadut:

Liikennejärjestelyt
Pitäjänmäki–Maunula

Pakilantiellä kaistajärjestelyjä viikosta 10 alkaen

Arvioitu ajankohta: Maaliskuu 2020–huhtikuu 2020

Raide-Jokerin työt etenevät Pakilantiellä. Pirjontien ja Tammiontien välisellä osuudella kadun länsipuolen kaistoilla tehdään töitä viikosta 10 alkaen. Näiden valmistelevien töiden jälkeen työalueeksi tulee itäpuolen eli pohjoisen suuntaan kulkevien ajokaistat.… Lue

Metsäpurontien ja Pirkkolantien risteyksessä jalankulkun ja pyöräilyn kiertoreitti

Arvioitu ajankohta: Helmikuu 2020–

Metsäpurontien ja Pirkkolantien risteysalueella tehdään pohjanvahvistustöitä. Sen vuoksi jalankululle ja pyöräilylle aiheutuu kiertoreitti puistoalueen kautta ja linja-autopysäkkien sijainteihin muutoksia.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti Pirkkolantien yli sekä linja-autopysäkeille kulkee lännempänä, Maunulan uurnalehdon kohdalla.… Lue

Näytä kaikki alueen liikennejärjestelyt

Uutiset
Pitäjänmäki–Maunula

16.3.2020

Louhintaa Eliel Saarisen tiellä maaliskuusta alkaen

Eliel Saarisen tien eteläreunassa, Marjatta-koulun ja Ilkantien kiertoliittymän välisellä osuudella tehdään louhintoja tulevan ratalinjan kohdalla. Louhinnat aloitetaan 25.3. Louhintoja tehdään ajoittain, noin viikko kerrallaan muiden työvaiheiden lomassa loppukesään 2020 saakka.… Lue

Näytä kaikki alueen uutiset