Raide-Jokeria suunnitellaan Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen vuonna 2016 hyväksymän hankesuunnitelman (pdf) pohjalta. Raide-Jokeri-allianssin suunnitteluvaiheen aikana allianssissa tehdään katusuunnitelmat, joissa määritellään muun muassa katujen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut. Katusuunnitelmat perustuvat aiemmin laadittuihin liikennesuunnitelmiin ja hankesuunnitelmaan.  Lisäksi ennen rakentamista laaditaan vielä tarkemmat rakennussuunnitelmat.

Raide-Jokeri-linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laativat asuntotuotantoon liittyviä kaavamuutoksia Raide-Jokeri-linjan varrelle.


Raide-Jokerin (turkoosi) ja runkolinja 550:n (oranssi) linjaukset ja pysäkit.

Katusuunnitelmaluonnoksia voi  tarkastella suurempien aluekokonaisuuksien koostekarttoina.

Katusuunnitelmaluonnosten koostekartat

Hyväksytyt katu- ja puistosuunnitelmat alueittain

Keilaniemi–Otaniemi

Laajalahti–Leppävaara

Pitäjänmäki–Maunula

Oulunkylä–Viikinmäki

Viikki–Itäkeskus