Rakentaminen

Aikataulu

Raide-Jokerin radan rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019, mikäli Helsingin ja Espoon kaupungit päättävät pikaraitiotien toteuttamisesta kevään 2019 aikana. Jos rakentaminen päästään aloittamaan kesäkuussa 2019, voisi liikennöinti linjalla alkaa kesäkuussa 2024. Tälle sivulle päivitetään jatkossa tietoa rakennustöiden tarkemmista aikatauluista ja töiden etenemisestä. Tutustu myös usein kysyttyjen kysymysten rakentaminen-osioon: https://raidejokeri.info/ukk/.

Liikennejärjestelyt

Kahden kaupungin halki kulkevan, 25 kilometriä pitkän radan rakentaminen on mittava urakka, joka aiheuttaa väistämättä muutoksia liikenteeseen. Rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä reittimuutoksia jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille ja joukkoliikenteelle. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä kerrotaan tarkemmin myöhemmin avattavilla alueittaisilla alasivuilla.

Tilapäiset liikennejärjestelyt suunnitellaan huolellisesti kaikki liikkumismuodot huomioiden. Liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että ne ovat turvalliset ja esteettömät kaikille kaupunkilaisille. Pyrimme takaamaan liikenteen sujuvuuden ja kiinnitämme erityistä huomiota runkolinja 550:n toimivuuteen. Opastamme muuttuneet reitit maastossa selkeästi ja yhtenäisesti sekä tiedotamme liikennejärjestelyistä useita viestintäkanavia hyödyntäen.

Kaupungit kehittyvät vain rakentamalla. Toivommekin kaupunkilaisilta ymmärrystä raitiotien rakentamisesta aiheutuvia häiriöitä kohtaan. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan palautetta: https://raidejokeri.info/anna-palautetta/.