Rakentaminen alueittain
Kaikki katualueet on luovutettu tilaajille.

Voit seurata rakentamisen edistymistä alueellasi alue- tai katukohtaisesti. Siirry omalle alueellesi alla olevista linkeistä.

Rakentamisen aloitusvuodet kaduittain kartalla.

Aikataulu

Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuun 2019 alussa. HSL tekee päätöksen liikenteen aloittamisen aikataulusta myöhemmin.

Tälle sivulle päivitetään tietoa rakennustöiden tarkemmista aikatauluista ja töiden etenemisestä. Tutustu myös usein kysyttyjen kysymysten rakentaminen-osioon.

 

 

Avaa kartta
Raide-Jokerin havainnekuva Maunulasta.

Liikennejärjestelyt

Kahden kaupungin halki kulkevan, 25 kilometriä pitkän radan rakentaminen on mittava urakka, joka aiheuttaa väistämättä muutoksia liikenteeseen. Rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä reittimuutoksia jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille ja joukkoliikenteelle. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä kerrotaan tarkemmin alueittaisilla alasivuilla. Joukkoliikenteen poikkeusreiteistä kerrotaan kootusti HSL:n Pikaratikka rakentuu -sivulla.

Tilapäiset liikennejärjestelyt suunnitellaan huolellisesti kaikki liikkumismuodot huomioiden. Liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että ne ovat turvalliset ja esteettömät kaikille kaupunkilaisille. Pyrimme takaamaan liikenteen sujuvuuden ja kiinnitämme erityistä huomiota runkolinja 550:n toimivuuteen. Opastamme muuttuneet reitit maastossa selkeästi ja yhtenäisesti sekä tiedotamme liikennejärjestelyistä useita viestintäkanavia hyödyntäen.

Kaupungit kehittyvät vain rakentamalla. Toivommekin kaupunkilaisilta ymmärrystä raitiotien rakentamisesta aiheutuvia häiriöitä kohtaan. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja otamme mielellämme vastaan palautetta.

Katso liikennejärjestelyt

Uutiset

Katso kaikki uutiset