Varikko on elintärkeä osa pikaraitiotien toimintaa

Rakennamme Raide-Jokeri-projektissa noin 25 kilometriä uutta raitiotielinjaa täysin uusille alueille Helsingissä ja Espoossa. Itse raitiotielinjan lisäksi rakennamme myös useita rakennuksia. Suurin osa näistä rakennuksista on linjan varrelle rakentuvia sähkönsyöttöasemia, mutta linjan toiseen päähän, Itä-Helsingin Roihupeltoon on noussut hankkeen isoin rakennus: varikko.… Lue

Kaupunkipurot osana Raide-Jokerin rakentamista

Kaupunkipurot ovat luonnon monimuotoisuuden keitaita tarjoten elinympäristöjä monille eliölajeille. Ne myös hillitsevät tulvia ja ovat arvokkaita virkistysalueita. Raide-Jokerin suunnittelussa ja rakentamisessa on tehty parantamistoimenpiteitä useille kaupunkipuroille.… Lue

Aktiivisuus avasi urapolun infra-alalla

Opiskelen energia- ja ympäristötekniikkaa Aalto-yliopistossa toista vuotta. Päädyin hakemaan Raide-Jokeri-hankkeelle töihin ystäväni ansiosta. Tarkemmin sanottuna autoin ystävääni hakemaan kesätöitä Raide-Jokerilta ensimmäisenä opiskeluvuotenamme.… Lue

Raide-Jokeri muuttaa äänimaisemaa

Raide-Jokerin liikennemeluselvityksessä selvitettiin melumallinnuksen keinoin pikaraitiotieliikenteen vaikutuksia liikennemelun määrään tulevaisuudessa. Selvityksessä arvioitiin myös meluseinien tarve uuden raitiotielinjan varrella. Pikaraitiotieliikenne tulee monin paikoin osaksi vilkkaasti liikennöityjä katuja, minkä vuoksi pikaratikka ei merkittävästi lisää liikennemelun määrää.… Lue