Raide-Jokeri-projektin rakennusvaihe on päättynyt.

Pikaraitiolinjan 15 toiminnasta viestivät jatkossa HSL, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy sekä Helsingin ja Espoon kaupungit.

Anna palautetta

Liikennöintiin ja pikaraitiolinjan aikatauluihin liittyvät asiat:

Rataan ja sen kunnossapitoon, sekä kalustoon liittyvät asiat:

Kaupunkiympäristöön ja katuinfraan liittyvät palautteet Helsingin puolella:

Kaupunkiympäristöön ja katuinfraan liittyvät palautteet Espoon puolella: