Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja.

Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään. Voit tutustua Raide-Jokerin ja bussi 550:n linjauksiin alla olevassa karttanäkymässä.

Raide-Jokerilla on ennustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2050 matkoja on ennusteen mukaan jo 125 000 arkivuorokaudessa. Nykyisin bussilinjalla 550 matkustaa 40 000 henkeä vuorokaudessa.

 Raide-Jokeri ratikan kapasitetti on 210 henkilöä, joka vastaa noin kolmea telibussia.
Avaa isompi kuva.

Ennusteena on, että Helsingin seudulla on vuonna 2050 noin 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Väestömäärän kasvusta johtuvan liikkumisen lisääntyminen tavoitellaan suuntautuvan kestäviin liikkumismuotoihin: joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet lisäämään asuntorakentamista ja tavoitteena on tiivistyvä, kestäviin kulkumuotoihin perustuva aluerakenne.

 

Parempaa palvelutasoa poikittaiseen joukkoliikenteeseen

Raide-Jokeri kulkee pääosin omalla kaistallaan, millä varmistetaan vaunun nopea, sujuva ja luotettava kulku. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimääräinen matkanopeus.

Rataa liikennöidään korkealuokkaisilla, kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla. Vaunuihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin telibusseihin.

Raide-Jokeri-radalle tulee 34 pysäkkiparia. Pysäkit sijoitetaan paikoille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa asumisen, työpaikkojen tai palvelujen keskittymiä.

Raide-Jokerin linja tukee muuta joukkoliikennettä.Pikaraitiotielinjasta 15 tehdään paljon vaihtoja erityisesti säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin. Tämän vuoksi vaihtopysäkkien järjestelyihin ja toimivuuteen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota.

Keskeisillä pysäkeillä varaudutaan pyörien liityntäpysäköintiin ja pysäkeille suunnitellaan hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet.

Raide-Jokerin suunnittelussa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja pysäkkien saavutettavuuteen. Liikkuminen pikaraitiotielinjalla 15 on turvallista ja sujuvaa kaikille matkustajille.

Pikaraitiotielinjasta 15 myötä liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi. Ympäristönäkökulmat huomioidaan huolellisesti myös Raide-Jokerin suunnittelussa, ja radan rakentaminen toteutetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti.

Pikaraitiotielinja lisää asumista radan varteen

Pikaraitiotielinjan 15 varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista muun muassa Itäkeskukseen, Myllypuroon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan, Haagaan, Pitäjänmäkeen, Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen. Erityisesti pysäkkien ympäristöistä tavoitellaan vetovoimaisia paikkoja, jotka houkuttelevat asumisen lisäksi työpaikkoja ja palveluita.

Lähivuosien asemakaavat ovat tuomassa pikaratikan läheisyyteen asuntoja noin 18 000 uudelle asukkaalle Helsingissä ja yli 4 000:lle Espoossa. Pidemmällä aikavälillä pikaratikan varsi tulee tiivistymään entisestään. Helsingin uusi yleiskaava mahdollistaa kotien rakentamisen linjan läheisyyteen kymmenille tuhansille uusille kaupunkilaisille.

Raide-Jokerin linja tukee muuta joukkoliikennettä.
Raide-Jokerista tehdään paljon vaihtoja erityisesti säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin.

Asuntojen ja palveluiden rakentaminen pikaratikan reitin varrelle on kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista. Alueella on jo katuverkko, kunnallistekniikka ja palvelut. Täydennysrakentaminen myös tukee – tai jopa lisää – nykyisten palveluiden pysymistä alueella rakentamisen määrästä riippuen. Palvelujen läheisyyden ja nopean raideyhteyden ansiosta asukkaiden tarve oman auton käytölle vähenee.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laativat nyt asemakaavamuutoksia pikaraitiotielinjan 15 varrelle.

Rakentaminen

Raide-Jokerin rakentaminen on alkanut kesäkuussa 2019. Pikaraitiotien liikennöinnin aloitusajankohdasta päättää Helsingin seudun liikenne HSL. Kahden kaupungin halki kulkevan, 25 kilometriä pitkän radan rakentaminen on mittava urakka, joka aiheuttaa väistämättä muutoksia liikenteeseen. Rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä reittimuutoksia jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille ja joukkoliikenteelle. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä kerrotaan tarkemmin rakentaminen -sivulla. Joukkoliikenteen poikkeusreiteistä kerrotaan kootusti HSL:n Pikaratikka rakentuu -sivulla.

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen suunnittelijakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Swecon muodostaman ryhmittymä. Urakoitsijana toimii ryhmittymä NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy. Kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen allianssiorganisaation.