Yleiskartta pääkaupunkiseudusta, jossa näkyy Raide-Jokerin reitti.

Vad är Spårjokern?

Spårvägens längd är cirka 25 km, av vilka cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo. Spårvägen ersätter stombusslinje 550, som redan nu är den livligast trafikerade busslinjen i Helsingforsregionen. Busslinjens kapacitet kan inte möta den ökande passagerarvolymen.

Läs mer spajokern

Nyheter

Visa alla nyheter

Vanliga frågor om Spårjokern

Vad är Spårjokern?

Hur säkerställs säkerheten under provkörningarna?

Vad gör man under provkörningarna?