Spårjokern vid Viksbågen

Projekteringen och tidsplaneringen av byggarbetena för Spårjokern vid Viksbågen pågår. De byggplaner som behövs för starten blir klara före mitten av mars och de första planerna för schaktning, stämpning och grundförstärkning före mitten av maj.… Lue