Snabbspårvägens kontaktledningar är spänningsförande – tillstånd ska sökas för arbeten i närheten av spårvägen

Det är möjligt att se en snabbspårvagn på Spårjokerns linje redan från och med november 2022, då den tekniska provtrafiken inleds på linjens östra del. Som en del av provtrafiken kopplar man in el till spårvägens kontaktledningar.

Från och med den 26 oktober 2022 ska tillstånd sökas för arbeten i närheten av spårvägen hos Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. Alla områden som ligger högst 4 meter från spårvägen anses ligga i närheten av den. Om arbetet utförs på 2 meters eller mindre avstånd från spårvägens spänningsförande delar såsom kontaktledningar, elledningars monteringsbjälkar eller ledningars upphängningslänkar, ska man i samband med tillståndsprocessen kontrollera om elen ska avbrytas för arbetet.

Vanligtvis ligger spårvägens kontaktledningar på 5,5 meters höjd vid anslutningar, så man ska också kontakta Stadstrafik Ab när specialtransporter som är över 5 meter höga transporteras under kontaktledningarna.

Information om de utredningar som krävs för arbetet samt anvisningar för entreprenören och tjänsteleverantören finns (på finska) på https://kaupunkiliikenne.fi/kaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito/urakoitsijalle/tyot-raitiotieradan-laheisyydessa/

Den tekniska provtrafiken på Spårjokern-snabbspårvägen inleds i början av november på avsnittet mellan Kasåkerns depå och Åggelby station. Under provkörningarna tryggas vägtrafikanternas säkerhet med trafikdirigerare och skyltar.

Från och med 26.10 är kontaktledningarna på linjen spänningsförande.

Mer information:
Jore Aitamurto
+358 40 866 4738