Trafikomläggningar
Bredvik—Alberga

Nyheter
Bredvik—Alberga

12.1.2021

Pålningen på Kronoborgsvägen på veckorna 3 och 4

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern fortskrider på Kronoborgsvägen, och till exempel har vattenförsörjningsarbetet till stor del slutförats. I januari kommer pålning av bullerväggar att genomföras på hela sektionen av Kronoborgsvägen mellan Tiurisvägen och Kronoborgsparken.… Lue

6.10.2020

Albergagatan blir dubbelriktad igen måndagen den 12 oktober

Ilmakuva Alberganesplanadilta kohti kauppakeskus Selloa.

Byggarbetet på Albergagatan utanför köpcentret Sello är på slutrakan. Albergagatan blir dubbelriktad igen måndagen den 12 oktober. Avsnittet av Albergagatan mellan von Numers gata och Ring I har varit enkelriktat sedan februari 2020, men från och med måndagen återställs körförbindelsen västerifrån till Ring I.… Lue

Visa alla nyheter i det här området