För Spårjokerns personregister har registerbeskrivningar upprättats. De finns att läsa under rubriken Trafikaffärsverket på Huvudstadsregionens Stadstrafik webbplats.

Projektet Spårjokern använder sig av Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen och utveckla kommunikationen. Google Analytics producerar statistik över och annan information om användningen av webbplatsen med hjälp av kakor som lagrats i datorer. Den insamlade informationen om webbplatsen för Spårjokern används för att upprätta rapporter om användningen av webbplatsen.