Vid Baggbölevägen 5–9 utförs kabelinstalleringar 11.–21.4.

Kabelinstalleringar av operatorer kommer att utföras vid Baggbölevägen 5–9 mellan tisdag och fredag 11.–21.4.2023. Under arbetet kommer den enkelriktade cykelbanan på Baggbölevägens norra sida förändras som en dubbelriktad gång- och cykelbana. Gång- och körförbindelser till tomter kommer att stanna kvar under arbetet. Arbetstid är kl. 7–18.

Arbetet orsakar någorlunda buller i närheten. Vi beklagar olägenheten!