Kronoborgsvägen

Trafikomläggningar
Kronoborgsvägen

Nyheter
Kronoborgsvägen

12.1.2021

Pålningen på Kronoborgsvägen på veckorna 3 och 4

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern fortskrider på Kronoborgsvägen, och till exempel har vattenförsörjningsarbetet till stor del slutförats. I januari kommer pålning av bullerväggar att genomföras på hela sektionen av Kronoborgsvägen mellan Tiurisvägen och Kronoborgsparken.… Lue

Visa alla nyheter i det här området