Ge respons på eller fråga om Spårjokern. All respons behandlas så snart som möjligt. Börja med att välja det tema som responsen eller frågan gäller. Hittar du inte ett lämpligt tema, välj Allmänt. Du kan också skicka bilder med din respons. Om du vill ha ett personligt svar på responsen eller frågan, lämna dina  kontaktuppgifter.

Respons kan också skickas per e-post till raidejokeri(a)hel.fi.

Eftersom dataskyddet inte är säkrat för den här responsblanketten ska du inte uppge t.ex. personbeteckningar eller bankkontonummer eller lämna uppgifter som gäller förmögenhet. Lämna inte heller känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/24.1.2003, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 434/6.6.2003, 17 §).

Som ett responsmeddelande ska du följaktligen aldrig sända t.ex. lagstadgade anmärkningar, klagomål eller en begäran om omprövning av ett beslut.