Hälften av elarbetena för Spårjokern är färdiga

Byggandet av Spårjokern har framskridit trots den snöiga vintern. I slutet av januari nåddes en färdighetsgrad på 50 procent i fråga om arbetena för elektriska och tekniska system.

Helheten med elektriska och tekniska system omfattar till exempel installation av stolpar, trafikljus, arbeten med kontaktledningar, växelstyrning, kabelmonteringsarbeten samt elmatningsstationer.  De första elmatningsstationerna överlämnades redan hösten 2021 och de följande stationerna kommer att överlämnas i slutet av februari. Vad gäller stolparna har man hittills installerat över 80 % av dem, och exempelvis alla trafikljus i området Bredvik—Alberga har nu överlämnats.

Elarbetena fortsätter vid Spårjokerns linje hela året. Under året kommer man att koppla in el till kontaktledningarna för första gång när de första avsnitten blir färdiga och man börjar testa växelstyrningen. Det är tryggt att röra sig omkring banan så länge man inte rör sig i banområdet eller klättrar upp i elledningsstolparna.