Birgittavägen

Byggarbetena är färdiga. Sista bearbetningar och kontaktledningsarbetena avslutas under året 2022.

Trafikomläggningar
Birgittavägen

Inga pågående trafikomläggningar i det här området

Nyheter
Birgittavägen