Trafiken på snabbspårvägslinje 15 inleds 21.10.2023

Snabbspårvägstrafiken på banan mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördagen den 21.10 när linje 15 trafikerar första gången. En ny bana på 25 kilometer för spårvagnarna till helt nya områden och erbjuder bytesförbindelser såväl till tunnelbanan som till närtågen.

Det finns 34 hållplatser längs den nya snabbspårvägen. Linjen förenar Östra centrumets, Aalto-universitetets och Kägeluddens metrostationer samt järnvägsstationerna i Åggelby, Hoplax och Alberga.

Snabbspårvagnen ersätter stombusslinje 550. Bussen och snabbspårvägslinje 15 kör dock en tid överlappande innan trafiken på linje 550 upphör senast vid slutet av året.

HRT, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab samt Helsingfors och Esbo städer informerar i fortsättningen om verksamheten på snabbspårvägslinje 15. Spårjokerns kommunikationskanaler stängs under september månad.