Nattarbete på Birgittavägen och Britasvägen 16.–18.4.2023

Skenorna på birgittavägen och Britasvägen slipas på nätterna mellan söndagen och tisdagen 16.–18.4. Slipma-skinen passerar varje ställe två gånger under tiden ovan. Arbetstid är kl. 20–6.

Arbetet utförs nattetid för att minimera trafikstörningar. Arbetet kan orsaka lite buller i närheten.

Vi beklagar olägenheten!