Ramning i av Baggbölevägen på veckan 33

I Baggbölevägen, framför S-marknaden, tas hållplatsens ytbetong bort. Ramneringen börjar på morgon klockan 8.

Arbetstiden på Spårjokerns byggarbetsplatser är från måndag till fredag, i regel från 07:00 till 18:00. Från klockan 18.00 till 22.00 kan mindre bullriga arbeten ibland utföras, till exempel grävning och lastning.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.