Spårjokerns provkörningar inleds på sträckan Norra Haga–Smedjebacka

Den tekniska provtrafiken på snabbspårvägen Spårjokern pågår under särskilda dagar fr.o.m. slutet i januari. Provkörningsområdet sträcker sig från Norra Haga till Smedjabacka.

 •  I provkörningarna testas de tekniska systemen, till exempel växelstyrningssystemets och trafikljusens funktion.
  Under provkörningarna tar man i bruk trafikljus och linjens spårledningar elektrifieras.
 • Vägtrafikanternas säkerhet tryggas med trafikdirigerare och skyltar.
 • För fotgängare tar man i bruk övergångsställen över spårvägen. Dessa känner man igen på den ljusbruna färgen.
  • På övergångsstället måste fotgängare och cyklister väja för spårvagnen. På trafikljusstyrda övergångsställen
   ska man följa trafikljusen. Se informationsvideon: raidejokeri.info.
 • Provkörningsvagnarna körs alltid till Kasåkerns depå för natten, så vagnarna kommer att röra sig mellan Åggelby
  och Britas även efter att den egentliga provkörningen i området har slutförts