Trafikomläggningar
Kägeludden—Otnäs

Otstranden stängs för motorfordonstrafik

Beräknad varaktighet: Huhtikuu 2021–toukokuu 2021

Genomfarten till Otstranden spärras för motorfordon från 6.4.2021 och detta pågår i ca en månad. I och med stängningen av västra delen av Otnäs förflyttas personbilstrafiken i huvudsak till Grottmannavägen.… Lue

Visa alla trafikomläggningar i det här området

Nyheter
Kägeludden—Otnäs

Visa alla nyheter i det här området