Britasvägen

Byggarbetena gällande Britasvägens bostadsområdet avslutas år 2022, likaså som sista bearbetningar och kontaktledningsarbetena. Centralparkens andel är färdig.

Trafikomläggningar
Britasvägen

Nyheter
Britasvägen

Visa alla nyheter i det här området