Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa tienkäyttäjä on kuningas

Raide-Jokerin työmaat halkovat pääkaupunkiseutua useassa kohdassa. Tämä aiheuttaa tarvetta tilapäisille liikennejärjestelyille moottoriajoneuvojen, bussien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta. Tilapäisten liikennejärjestelyjen ja opastamisen suunnittelu ovat tärkeitä kaupunkilaisille näkyviä osa-alueita, joiden järkeily aloitettiin Raide-Jokerissa jo hyvissä ajoin.… Lue

Ympäristöarvot ovat tärkeä osa Raide-Jokeria

Vastuullinen, ympäristönäkökulmat huomioiva rakentaminen on nykypäivää ja Raide-Jokerin tahtotila on olla edelläkävijöiden joukossa ympäristövastuullisessa rakentamisessa. Raide-Jokerin ympäristötiimissä on mukana kaikilta allianssiosapuolilta laaja joukko kokeneita ympäristöasiantuntijoita eri osaamisaloilta.… Lue

Viilarintien kourun kertomaa

Ihmisellä on aina ollut tarve yrittää ymmärtää ympäristöään. Ympäristön ilmiöt selitetään yleensä parhaan saatavissa olevan tiedon perusteella. Monenlaisia luonnon ilmiöitä ja muodostelmia on aikojen saatossa selitetty ja ymmärretty esimerkiksi hiiden tekosina.… Lue

”Rakentamisen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja hankkeesta saatavia ympäristöhyötyjä tulisi verrata kokonaisuutena keskenään” – mitä vaikutuksia Raide-Jokerin rakentamisen aloituksen viivästymisellä olisi hankkeelle?

Kevät saapui tänä vuonna kilpaa Raide-Jokerin viimeisten poliittisten päätösten kanssa. Valmiiksi viritetty koneistomme odotti päätöksiä malttamattomana, sillä yksi rakennushankkeen tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on onnistunut aikataulunhallinta.… Lue

Pikaratikkaa suunnitellaan asiakkaat edellä

Tasaisempaa ja nopeampaa kyytiä, hienommat vaunut, entistä parempaa informaatiota matkanteon tueksi ja elämyksellisyyttä arkeen.

Muun muassa tätä kaikkea on matkustaminen pikaratikalla, jollaiset alkavat kulkea Helsingin seudulla ensi vuosikymmenellä.… Lue