Raide-Jokeri-allianssi toimii demokraattisesti hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja oikeusprosessia kunnioittaen

Raide-Jokerin rakentaminen Patterimäen puiston osuudella odottanut lähtölaukausta jo vajaat kaksi vuotta. Pikaraitiotien reitti kulkee länsipuolella puiston pohjoisreunassa, jonka puita ei ole voitu kaataa liito-oraviin liittyvän valitusprosessin vuoksi.

Viivästyminen on aiheuttanut aikatauluviivästyksiä ja aikataulukaaviot ovat menneet uusiksi useampaan kertaan. Viranomaisten ja oikeusasteiden käsittelyajat ottavat aikansa, ja allianssin on mukauduttava tilanteisiin. Tavoitteenamme on kuitenkin toteuttaa meille annettu tehtävä – pikaraitiotien rakentaminen – laadukkaasti aikataulussa ja kustannusarviossa pysyen.

Demokraattinen päätöksenteko sitoo Raide-Jokerin rakennusprojektia

Patterimäen tilanteen pitkityttyä meiltä on kysytty, miksi emme valmistele tai toteuta raitiotietä vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Syy on selkeä: projektin tehtävä on toteuttaa raitiotie demokraattisesti hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Tarkemmin linjausvaihtoehdoista kerrotaan Lauri Kankaan blogitekstissä. Lue lisää blogitekstistä.

Pikaraitiotien linjaus Patterimäen puiston pohjoisreunassa ja tunnelissa on määritetty yleis- ja asemakaavoissa, jotka on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa. Niiden pohjalta on laadittu kaupunkiympäristölautakunnassa hyväksytyt katusuunnitelmat. Kaupunki ja Raide-Jokeri-allianssi toimii näiden suunnitelmien mukaisesti, kunnes toisin todetaan. Tämä on meidän kaikkien etu – julkinen valta toimii niin kuin sen lain mukaan kuuluukin.

Oikeusprosessi ottaa aikansa

Tähän mennessä vajaan kahden vuoden mittaiseen valitusprosessiin on kuulunut useita vaiheita. vaiheista lisää esimerkiksi viimeisimmässä tiedotteessamme (tiedotteeseen pääset tästä). Asia on edennyt ELY-keskuksen ja hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, samaa reittiä takaisin ja uudelleen KHO:n valituslupakäsittelyyn asti.

Tänä aikana ei allianssin töitä Patterimäen puistossa ole voitu aloittaa. Odotusaikana allianssi on tehnyt voitavansa kustannusten eli verorahojen säästämiseksi. Tunnelia on louhittu hiekkasiilon kautta ja suunnitelmia on parannettu esimerkiksi muutamalla puistossa kulkevan pelastustien linjausta niin, että puita pystytään säästämään enemmän. Kaikissa käsittelyn vaiheissa olemme odottaneet valitusaikojen päättymistä ja toimeenpanokieltojen raukeamista, jotta toimimme oikein, oikeusprosessia kunnioittaen.

Poikkeamislupaa haettiin keväällä 2020 heti sen jälkeen, kun uudessa Helsingin kaupungin teettämässä selvityksessä alueelle määriteltiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita. Poikkeamislupaa ei voitu hakea aiemmin, sillä vielä keväällä 2019 ei viranomaisen mukaan ollut mitään, mistä olisi voinut poiketa. Liito-oravaselvityksiä tehdään Helsingissä säännöllisesti, eikä alueella ollut tuolloin uusimman selvityksen mukaan luonnonsuojelulailla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lue lisää poikkeamisluvasta tästä.

Patterimäen alueella ollaan intressien ristivedossa

Patterimäen ympärillä on useita erilaisia arvoja ja toimintoja, kuten puistoalueen virkistys- ja luontoarvot, puiston eteläpuolinen Pajamäen asutus ja pohjoispuolinen teollisuus. Raitiotie on linjattu Patterimäen puiston pohjoisreunaan, jotta metsäalue säilyy yhtenäisenä ja vaikutukset ympäröiville alueille ovat mahdollisimman pienet. Samalla pikaraitiotien kulku on tunnelin läpi kulkevaa reittiä pitkin mahdollisimman sujuvaa. Jos raitiotie olisi linjattu kulkemaan Takkatien teollisuusalueen kautta, aiheuttaisi se rakentamiseen ja kustannuksiin liittyvien haasteiden lisäksi vastustusta toisaalta, ja vaikutukset alueen yrittäjien elinkeinoon olisivat merkittäviä.

Kaupunkisuunnittelu edellyttää aina kompromissien hakemista. Patterimäen linjaus on paras mahdollinen kompromissi, jota on tutkittu jo vuosikymmeniä. Allianssissa toivomme pääsevämme rakennustöihin myös Patterimäessä mahdollisimman pian.

 

Juha Saarikoski
Kirjoittaja on Raide-Jokeri-allianssin tilaajan projektijohtaja.

 

Niina Salojärven kasvokuva.

Niina Salojärvi
Kirjoittaja toimii Raide-Jokeri-allianssissa ympäristöasiantuntijana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *