Raiteet Aalto-yliopiston ympäristössä.

Miltä kesä 2020 näytti Raide-Jokerilla harjoittelijoiden silmin?

Raide-Jokeri on allianssimallilla toimiva pikaraitiotiehanke, joka kokoaa yhteen monia eri alan huippuosaajia. Kesällä 2020 hankkeella työskenteli kymmeniä harjottelijoita, jotka pääsivät kartuttamaan omia taitojansa työelämässä sekä hyödyntämään opiskeluissa saatuja oppeja. Lue lisää allianssimallista täältä.

Raide-Jokeri tarjoaa siis myös työuransa alkuvaiheessa oleville oivan mahdollisuuden päästä olemaan osa valtakunnallisesti suurta infrahanketta. Nyt kun kesä on jo takanapäin, viime kesänä hankkeella viestinnän-, työmaainsinööri- sekä työnjohtoharjoittelijan rooleissa työskennelleet Eelis, Mikko ja Mari kertovat, millaista työskentely Raide-Jokerilla on.

”Kokonaisuudessaan kesä 2020 on ollut erityisen opettavainen, koska minulle suotiin mahdollisuus toimia työnjohtajana.”

Eelis Lokka on kolmannen vuoden kone- ja rakennustekniikan opiskelija Aalto-yliopistosta. Raide-Jokerilla Eelis aloitti työt kesäkuussa 2019 kesäharjoittelijana ja on siitä eteenpäin jatkanut töitä työnjohtoharjoittelijana Otaniemi–Keilaniemi-alueella.

Mitä eri asioita olet päässyt tekemään tehtävässäsi kesän aikana?

”Monipuoliset työtehtäväni sisälsivät päivittäisten asioiden hoitoa omalla alueella, kuten esimerkiksi materiaalien tilausta ja hankintaa sekä osallistumista työvaiheiden aikatauluttamiseen ja suunnitteluun. Tärkein työtehtäväni oli olla kentällä antamassa ohjeita sekä koordinoimassa työntekoa, jotta työvaiheet saadaan tehtyä aikataulussa. Laaduntarkkailu oli myös tärkeä osa päivittäistä arkea.”

Mitkä tapaukset ovat jääneet sinulle erityisesti mieleen kesältä?

”Olen sitä mieltä, että joka päivä oppii jotain uutta ja mielenkiintoista. Kokonaisuudessaan kesä 2020 on ollut erityisen opettavainen, koska minulle suotiin mahdollisuus toimia työnjohtajana. Olen päässyt haastamaan itseäni omalla kadunpätkälläni. Minulla on ollut hyvät esimiehet, jotka ovat auttaneet sekä tukeneet minua tarpeen niin vaatiessa.

Katu- ja kunnallistekniset työt kuten, esimerkiksi vesihuollon työt ovat olleet opettavaisia. Erilaiset johto- ja kaukolämmönsiirrot rakennetussa ympäristössä, joissa on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota kevyenliikenteen kulkijoihin ja autoilijoihin, ovat myös haastaneet minua.

Työvaihe, joka on jäänyt erityisesti mieleen, oli vesijohdon poikitus, jossa käytössä oleva vesijohto katkaistiin ja sen tilalle laitettiin suojaputkessa oleva SG300-putki. Kyseinen vesijohdon liitos oli ensimmäinen oman urani aikana.

Heinäkuun 2020 Otaniementien louhinnat ovat jääneet mieleen, koska pääsin seuraamaan niitä läheltä. Kevään ja kesän aikana lohkollemme saapuivat myös ensimmäiset kiskot, joiden asennustöitä olen pyrkinyt seuraamaan aina kun mahdollista. Erilaiset työvaiheet ovat olleet mielenkiintoisia ja käteen on jäänyt paljon uutta opittua asiaa.”

”Olen muiden työtehtävien ohessa kehittänyt erilaisia työkaluja tuotannon toteumien seurantaan.”

Mikko Rahkonen on rakennustekniikan neljännen vuoden opiskelija Aalto-yliopistosta. Kesä 2020 oli Mikon kolmas YIT:llä. Aiemmin Mikko on toiminut julkisivu- ja toimitilarakentamisen parissa. Tänä kesänä Mikko toimi Otaniemi–Keilaniemi-alueella työmaainsinööriharjoittelijana.

Mitä eri asioita olet päässyt tekemään tehtävässäsi kesän aikana?

”Päätehtävänäni kesän aikana oli laadunhallinta ja luovutusaineistojen kokoaminen. Kehitin lohkon laadunhallinnan seurantaa, jotta pysymme paremmin perillä puutteista luovutusten lähestyessä. Laadunhallinnan ylläpito sisältää eri työvaiheisiin liittyvien aineistojen dokumentointia ja datanhallintaa. Paljon aikaa kuluu kysellessä aineistoa työnjohdolta. Työmaalla liikkuminen helpotti hahmottamaan sitä, mitä on jo tehty ja mitä on tulossa. Dataa on paljon, joten sen järjestely oikein oli erityisen tärkeää.

Lisäksi olen kesän aikana vastannut osittain lohkomme työturvallisuusasioista suorittamalla viikoittaiset MVR-mittaukset ja pitämällä turvavartteja. Kesäloma-aikana sain vastuuta myös työnaikaisten liikennejärjestelyiden tekemisessä. Olen työnjohdon pyynnöstä kehittänyt muiden töiden ohessa erilaisia työkaluja tuotannon toteutumien seurantaan.

Näiden tehtävien ohella olen saanut seurata ja avustaa lohkomme työmaainsinöörejä heidän tehtävissään. Oppia on kertynyt erityisen paljon, sillä aikaisempaa kokemusta infrarakentamisesta minulla ei ollut.”

Juttu jatkuu kuvan alla.

Raide-Jokerin harjoittelijat kesällä 2020

”Kuluneen kesän aikana pääsin seuraamaan lähietäisyydeltä, miten kaupunkiympäristömme oikeasti rakentuu ja kiinnostuinkin yhä enemmän kaupunkien kestävästä kehittämisestä.”

Mari Joronen opiskelee toista vuotta Turun kauppakorkeakoulussa ja kesällä hän toimi viestinnän harjoittelijana osana Raide-Jokerin viisihenkistä viestintätiimiä. Kesä oli Marille ensimmäinen niin rakennusalalla kuin myös Raide-Jokerilla. Myös Mari jatkaa työskentelyä hankkeella syksyllä 2020.

Mikä on tehtäväsi Raide-Jokerilla?

”Toimin kesällä 2020 osana viestintätiimiä ja sen päivittäistä toimintaa. Päätehtävänäni oli toimia viestintätiimin tukena kesälomien ajan. Tämän lisäksi perehdyin esimerkiksi siihen, miten viestintää voisi kehittää entisestään sekä ideoin ja toteutin erilaisia tempauksia viestinnän saralla.”

Mitä eri asioita olet päässyt tekemään tehtävässäsi kesän aikana?

”Viestinnän harjoittelijan roolissa tuurasin vuorollani jokaista viestintätiimin jäsentä. Jokaisella viestintätiimin jäsenellä oli omat vastuunsa, joten jokaisen tiimiläisen tuuraus toi aina jotain uutta mukanaan.

Perustehtäviini kuuluivat tiedotteiden kirjoittaminen, sosiaalisen median päivittäminen, viestintätarpeiden selvittäminen sekä päivittäinen median seuraaminen mainitakseni muutaman. Pääsin myös kirjoittamaan sisäistä viikkotiedotetta, blogitekstejä kuin myös suunnittelemaan ja tekemään visuaalista viestintää.”

Mitä sinulla on jäänyt päälimmäisenä mieleen kesästä?

”Kuluneen kesän aikana pääsin seuraamaan lähietäisyydeltä, miten kaupunkiympäristömme oikeasti rakentuu ja kiinnostuinkin yhä enemmän kaupunkien kestävästä kehittämisestä. Kesän parasta antia olivat erilaiset vastuutehtävät, joissa pääsin opettelemaan uusia asioita sekä oppimaan lisää, minkälaista on toimia viestinnän parissa Suomen yhdessä näkyvimmässä infrahankkeessa.

Kesän haastavimmat tehtäväni liittyivät osaamiseni kehittämiseen Adoben kuvankäsittelyohjelmien kanssa. Vastasin kuukauden ajan visuaalisen viestinnän tehtävistä kyseisen tehtävän vastuuhenkilön loman ajan. Tällöin jännitti, miten selviän muiden tuuraustöiden ohella vaativimmista visuaalisen viestinnän tehtävistä. Lopulta tästä syntyi kesän yksi palkitsevimmista asioista, sillä tuurausperiodi oli onnistunut.

Olen erityisen kiitollinen siitä, kuinka tiimini auttoi minua kehittymään viestijänä sekä siitä, että sain erilaisia vastuutehtäviä kontolleni. Kesä 2020 opetti minulle paljon uutta asiaa, ja minusta onkin ilo jatkaa hankkeella myös syksyllä!”