Haaganpuroa parannetaan Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä

Haaganpuro toukokuisessa auringossa.
Haaganpuro kulkee avouomassa Keskuspuiston kohdalla Pirkkolantien eteläpuolella. Tulevaisuudessa avouoma alkaa jo Lampuotilanpuistosta Maunulantien länsipuolelta.

Raide-Jokeri kulkee Pirkkolan ja Maunulan läpi Pirkkolantien ja Pirjontien varressa. Alueen asemakaavassa on määrätty hulevesien, eli sade- ja sulamisvesien, viivytysrakenteiden rakentamisesta ja Haaganpuron pääuoman siirrosta. Haaganpuron Pirkkolantien pohjoispuoleiset oja ja putkiosuudet siirretään Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä Pirkkolantien eteläpuolelle asemakaavan mukaisesti. 

Haaganpuro (ent. Mätäpuro) on yksi Helsingin merkittävimmistä pienvesialueista arvokkaine luonto- ja virkistysalueineen. Purossa on luontainen paikallinen taimenkanta, joka on hyvin herkkä kaupunkipurossa tapahtuville muutoksille. Maunulan uurnalehdon alueella on muun muassa yksi puron tärkeimmistä taimenen kutupaikoista.  

Taimen ei pääse tällä hetkellä nousemaan merestä Pirkkolaan asti alempana Haaganpurossa olevien nousuesteiden vuoksi. Raide-Jokerin suunnittelussa olemme käsitelleet aluetta kokonaisuutena ja esittäneet merivaelteisen taimenen nousuyhteyksien parantamista Raide-Jokerin rakentamisen vaikutusalueella. Tämä liittyy vahvasti koko Haaganpuron kehittämiseen. Sen vuoksi Metsäpurontien ja Uurnalehdon välinen puistoalue on otettu mukaan suunnitteluun.

Haaganpuro ohjataan avouomaan Pirkkolassa

Maununnevalta alkunsa saava puro laskee Pirkkolantielle Puronvartta pitkin, jossa puro johdetaan Pirkkolantien ali kahdessa uudessa eri tasossa olevassa 600 mm rummussa. Vanha hulevesiviemäri tien pohjoispuolella jää tulvareitiksi kovien rankkasateiden vesimäärien tasaamista varten. Alitettuaan Pirkkolantien puro virtaa puistomaisessa ympäristössä ajoittain kaventuen viivyttämään vesiä (kuva 1). Uoman levennysten ansiosta tulvatilavuus purossa lisääntyy ja ehkäisee tulvavahinkojen syntymistä.

Ote suunnitelmakuvasta Pirkkolantien ja Lampuotilantien välistä.
Kuva 1. Haaganpuro on aiemmin kulkenut Pirkkolantien pohjoispuolella putkessa. Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä se käännetään kulkemaan uuteen avouomaan kadun eteläpuolelle Lampuotilanpuistoon.

Metsäpurontien puro alittaa 1200 mm putkessa ja tämän jälkeen puro kulkee rauhallisemmin Lampuotilanpuistossa (kuva 2). Tälle alueelle luomme syvempiä kohtia, jotka toimivat kalojen ja vesieliöiden talvehtimisympäristönä. Lampuotilanpuiston raitin ali kulkeva puro johdetaan pienempään 800 mm putkeen mahdollistaen vesien viivytyksen laajemmalla alueella. Kuva 2. 

Ote katusuunnitelmakuvasta Metsäpurontien ja Maunulan uurnalehdon välillä, missä Haaganpuro kulkee avouomassa.
Kuva 2. Haaganpuro alittaa Metsäpurontien 1200 mm putkessa.

Haaganpuro on tähän menneessä alittanut Pirkkolantien Maunulan uurnalehdon kohdalla. Uurnalehdon kohdalla on aiemmin sijoitettu puron suhteen poikittain paljon erilaista kunnallistekniikka, joka on aiheuttanut taimenelle nousuesteen hulevesiviemärissä. Jatkossa este kierretään jyrkähköllä koskiosuudella, jotta kalojen on mahdollista kulkea purossa molempiin suuntiin. Tämän jälkeen puro yhtyy Maunulanpuron etelästä tulevaan haaraan. 

Lampuotilanpuistorakentaminen alkaa 2021 ja jatkuu vuoteen 2022 asti. 

Positiivisia vaikutuksia vesistölle

Haaganpuroon kohdistuvilla toimenpiteillä parannamme puron tilannetta huomattavasti lisäämällä avouoman määrää ja hulevesien suunnitelmallisella johtamisella. Lisäksi toimenpiteillä parannetaan taimenen elinolosuhteita niiden kulkemisen parantamisen ja kutupaikkojen lisäämisen avulla. Uoman ympäristösuunnittelussa on huomioitu monipuolinen kasvillisuus ja puron varjostus.  

Lampuotilanpuistoon rakennettavat hulevesipainanteet, eli uoman syvemmät kohdat, toteutamme niin, että puron uusi uoma on mahdollisimman monipuolinen. Vaihteluita veden virtaamanopeuteen tehdään uoman leveyttä vaihtelemalla, sekä kivien, pohjakynnysten ja kasvillisuuden avulla. 

Hulevesipainanteilla on virtaamaa tasaava vaikutus Haaganpuroon, jolloin veden korkeuden muutokset ja eroosio uomassa vähenevät. Lisäksi painanteilla on vedenlaatua parantava vaikutus, sillä veden viipyessä painanteissa, hiekka pääsee laskeutumaan ja vesi kirkastuu eikä tuki soraikkoja. 

Taimenen elinolosuhteet paranevat

Hulevesipainanteiden väleihin rakennamme pohjakynnyksiä, joihin teemme soraikkoja taimenen poikastuotantoalueiden lisäämiseksi. Uomassa olevat kivet lisäävät kalojen ja eliöstön suojapaikkoja sekä monipuolistavat virtausolosuhteita. Maunulan uurnalehdolla sijaitsevan nousuesteen poistaminen mahdollistaa kalojen kulun Pirkkolantien pohjoispuolelle tulevaisuudessakin. 

Puroon kohdistuvia toimenpiteitä ohjaa Uudenmaan ELY-keskuksen antama lausunto (19.11.2018). Sen mukaisesti taimenen kutuaikana 15.9.–30.11. sekä poikasvaiheen aikana 1.12.–30.4 alueella ei tehdä puron vettä samentavia töitä. Suunnittelutyössä on tehty yhteistyötä muun muassa Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n kanssa, joka on aktiivisesti ollut mukana muissakin vesistökohteiden suunnitteluissa ja hyvällä asiantuntemuksella auttaneet meitä löytämään parhaat ratkaisut purojen ja puroissa elävien taimenten kannalta. 

 

Lotta Bjurström-Laitinen
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokeri-allianssissa pienvesistä ja vesiluvista.

Marko Leivo
Kirjoittaja toimii vesihuoltosuunnittelijana Pirkkolan alueella.

2 kommenttia “Haaganpuroa parannetaan Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä

 1. Tuukka sanoo:

  Moi,
  Tässä uuden Lampuotilantien puiston puroa seuranneena, ei näytä siltä että vanha putkessa kulkeva vesi oli käännetty uuteen avouomaan, vaan se toimii lähinnä ylivuoto varana. Kun ei sada, uusi avopuro kuivuu täysin, ja saateella tulvii pahasti yli huuhdellen mullat rannoilta ( vesi vouseen kymmen senttiä kiviuomasta yli….

  1. Tuukka vastaa käyttäjälle TuukkaID 7161:
   Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Tuukka: Moi, Tässä uuden Lampuotilantien puiston puroa seuranneena, ei näytä siltä että vanha putkessa kulkeva vesi oli käännetty uuteen avouomaan, vaan se t...
   Vastaus:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *