Joukkoliikenteen hankkeet ovat myös pyöräliikenteen hankkeita

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää pyöräliikennettä tuomalla pyöräliikenne osaksi liikennejärjestelmää, tasavertaisena kulkumuotona joukkoliikenteen ja autoliikenteen rinnalle. Tämä tarkoittaa pyöräliikenteen mahdollistamista kaikilla kaduilla. Haluamme, että kaiken ikäiset ja -kykyiset voivat käyttää polkupyörää miellyttävästi ja turvallisesti arjen ja vapaa-ajan matkoillaan.

Keskeisin kohderyhmämme pyöräliikenteen kehittämisessä ovat ihmiset, jotka ovat potentiaalisia pyörällä liikkujia, mutta eivät miellä itseään polkupyöräilijöiksi. Ehdottomasti kohderyhmänä ovat myös jo nykyisin pyörää käyttävät, joilta saadaan muun muassa hyvää rakentavaa palautetta pyöräliikennejärjestelyihin parantamistarpeisiin liittyen. Sovellamme pyöräliikenteen reittien kehittämiseen palvelumuotoilullista näkökulmaa, eli käyttäjälähtöistä suunnittelua. Kaupunkikehityksessä tukeudutaan tutkittuun tietoon ja parhaisiin käytäntöihin, mutta myös palautteilla on painoarvoa.

100 kilometriä parempia pyöräreittejä vuoteen 2035 mennessä

Joukkoliikennehankkeet ovat myös pyöräliikenteen hankkeita. Esimerkiksi Raide-Jokerin yhteydessä rakennetaan paljon myös pyöräliikenteen reittejä. Helsingin osalta merkittävimpiin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi Viikinbaana ja Haaganbaana, jotka myös pitkälti myötäilevät Raide-Jokerin linjausta. Baanat mahdollistavat myös kaupunkien välisen pyörällä liikkumisen miellyttävästi, turvallisesti ja houkuttelevasti.

Helsingin osalta merkittävimpiin pyöräliikenteen hankkeisiin kuuluu esimerkiksi Viikinbaana ja Haaganbaana, jotka myös pitkälti myötäilevät Raide-Jokerin linjausta.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungilla käynnissä on kymmeniä pyöräliikenteen hankkeita, joissa uusia reittejä rakennetaan ja nykyisiä parannetaan. Vuoteen 2035 mennessä Helsingin tavoitteena rakentaa uusia tai parantaa nykyisiä reittejä noin 100 kilometrin verran kantakaupungissa. Myös kantakaupungin ulkopuolella aluehankkeiden tai erilaisten liikennehankkeiden yhteydessä rakennetaan nykyisten suunnitteluohjeiden ja -periaatteiden mukaisia pyöräliikenteen yhteyksiä.

Helpot pyöräyhteydet joukkoliikennepysäkeille

Merkittävä enemmistö helsinkiläisistä asuu vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä junaseisakkeesta. Kun joukkoliikennejärjestelmää kehitetään esimerkiksi Raide-Jokerin muodossa, kattavuus kasvaa. Kun mahdollistetaan joukkoliikenteen solmupisteiden saavutettavuus polkupyörällä noin kolmen kilometrin säteellä, houkutellaan ihmisiä myös joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Kaikkia matkoja ei ole tarkoituskaan tehdä koko pituudeltaan polkupyörällä, vaan matkat joukkoliikenteen solmukohtiin halutaan tehdä entistä helpommiksi ja saavutettaviksi. Loppumatkan pysäkiltä voi tehdä esimerkiksi pikaratikalla, junalla tai metrolla.

Pilottihankkeella parempia työmaajärjestelyjä

Lähellä Oulunkylän asemaa Maaherrantiellä on pilotoitu suomalaisittain uudenlaista, pyöräliikenteen tasavertaista huomiointia työmaanaikaisissa liikennejärjestelyissä. Pilotin tavoitteena on kehittää työmaakulttuuria kokonaisvaltaisesti ja että koko Helsingissä pyöräliikenne ja kävely huomioitaisiin samalla tavalla työmaanaikaisissa liikennejärjestelyissä autoliikenteen rinnalla.

Opastuksen lisäksi Oulunkylän pilotissa on kiinnitetty enemmän huomiota myös reitin fyysiseen toteutukseen. Viime vuoden lopulla reitille tehtiin väliaikainen asfaltointi ja myös ylläpidettävyyttä ja käytettävyyttä on parannettu huomioimalla pyöräliikenteen tilantarpeet olemassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Pyöräliikenteen kehittämisessä ei ole kyse vastakkainasettelusta autoliikenteen tai kävelyn kanssa, vaan kokonaisvaltaisesta, kaikki kulkumuodot huomioivasta suunnittelusta. Joukkoliikenteellä on vahva rooli kehitystyössä.

Oskari Kaupinmäki
kirjoittaja työskentelee Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattorina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.