Kaupunkipurot osana Raide-Jokerin rakentamista

Kaupunkipurot ovat luonnon monimuotoisuuden keitaita tarjoten elinympäristöjä monille eliölajeille. Ne myös hillitsevät tulvia ja ovat arvokkaita virkistysalueita. Raide-Jokerin suunnittelussa ja rakentamisessa on tehty parantamistoimenpiteitä useille kaupunkipuroille.

Kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa on niin paljon, että suurin osa hulevesistä ei pääse imeytymään maaperään, vaan vedet päätyvät asfalttipinnoilta hulevesikaivojen kautta suoraan kaupunkipuroihin. Hulevedet voivat näin heikentää puron vedenlaatua, ja niiden mukana puroon voi päätyä haitallisia aineita.

Raide-Jokeria rakennetaan usean kaupunkipuron vaikutusalueella. Rakentamisen yhteydessä olemme parantaneet purojen ekologista tilaa. Lisäksi kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista on parannettu poistamalla esteitä ja lisäämällä avouoman määrää. Valuma-alueiden ja purojen ekologisten olosuhteiden parantamisen positiiviset vaikutukset voivat ulottua Helsingin edustan merialueelle asti.

Rakentamisen yhteydessä olemme uusineet siltarumpuja suuremmiksi varautuen tulevaisuuden rankkasateisiin. Hulevesien hallintaa on tehostettu parantamalla viivytystä valuma-alueella. Varaudumme ilmaston lämpenemisestä johtuviin rankkasateisiin ja kaupunkitulviin myös tulva- ja viivytysaltaiden avulla. Ratkaisut ovat osa nykypäivän rakentamista.

Mustapuron toimintaa on parannettu monin tavoin

Pikaraitiotien linjaus ylittää itäisessä Helsingissä sijaitsevan Mustapuron Varikkotien osuudellaan kahdessa kohtaa: puron päähaaran ja läntisen haaran kohdalla.

Mustapuron valuma-alue on suuri ja puroon johtuu paljon hulevesiä. Varikkotiellä on aina ollut todella suuri hulevesipaine, alueella tulvii ja Varikkotien alittavat rumpuputket ovat olleet maksimikapasiteeteillään. Rummut uusittiin kesällä 2021 metron liikennekatkon aikana.

Raide-Jokeri rakensi Mustapuron ylävirtaan tilannetta helpottamaan tulva-altaan, joka viivyttää valuma-alueen hulevesiä ennen niiden ohjautumista Mustapuron alajuoksulle ja kutusoraikoille. Tulva-altaan kivipenkat sekä suodattavat että ohjaavat vesiä oikeaan suuntaan. Tulva-altaan kaltaiset kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta luoden vaihtelevaa elinympäristöä.

Olemme myös parantaneet Mustapuron uomia yhteistyössä Virtavesienhoitoyhdistyksen kanssa. Lisäksi rakennustöiden aikana Mustapuroa on suojeltu niin, ettei rakentamisalueelta päätyisi sameita työmaavesiä puroon. Taimenten kutuaika on rauhoitettu, minkä ansiosta purolle ja sen eliöille aiheutuvat riskit rakentamisesta on saatu minimoitua.

Mustapuron tulva-allas rakennettiin Raide-Jokerin rakentamisen alkuvaiheessa vuonna 2019.

Kaikki Mustapurolla toteutetut ratkaisut on tehty tasaamaan hulevesipiikkejä ja hidastamaan virtaamaa. Lisäksi veden kiintoainetta jää tulva-altaaseen, jolloin puro-osuus pysyy kirkkaampivetisenä. Näin eroosio vähenee ja kalojen ja muiden vesieliöiden elinolot paranevat.

Hulevesiä hallitaan myös varikoilla

Raide-Jokerin varikon tontilla Roihupellossa on hulevesien viivytysallas, jonka tehtävä on kirjaimellisesti viivyttää sekä imeyttää ja haihduttaa alueen hulevesiä. Varikon viivytysallas vähentää siis esimerkiksi alueen sade- ja sulamisvesien tulvimisriskiä Viilarintieltä Varikkotien suuntaan.

Raitiovaunuvarikolla Roihupellossa sijaitseva viivytysallas hillitsee alueen hulevesien virtaamista Varikkotien suuntaan.

Raide-Jokerin yhteydessä rakennetulle uuden bussivarikon tontille rakennettiin biosuodatusallas, jolla viivytetään hulevesiä ja parannetaan tontilla syntyvien hulevesien vedenlaatua.

Vesistöalueet ovat tärkeitä virkistyskohteita

Muita vesistöjen kunnostustöitä on tehty esimerkiksi Helsingin Pitäjänmäen alueella Mätäjokeen. Mätäjokea on kunnostettu paljon viime vuosien aikana ja taimen on lisääntynyt siellä hyvin. Juuri nyt loka-marraskuussa taimenen kutu on käynnissä myös Raide-Jokerin työmaan läheisellä osuudella. Raide-Jokeri on tehnyt yhteistyötä Helsingin Perhokalastajien kanssa ja Raide-Jokeri on muun muassa tarjonnut kunnostustalkoisiin rakentamisesta ylijääneitä kiviä ja osallistunut itsekin kunnostustalkoisiin.

Meritaimen kaivaa kutupesää Pitäjänmäentien vieressä Raide-Jokerin työmaa-alueen lähistöllä. Kuva: Pekka Lindblad

Hulevesien hallinnan parantamisen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen lisäksi Mätäjoen varteen Strömberginpuistoon ollaan rakentamassa kävelysilta puron varteen, mikä lisää myös alueen arvoa virkistyskohteena.

Myös Patterimäenpuistoon, Pajamäenojaan tulee nykyistä enemmän avouomaa, mikä lisää metsän monimuotoisuutta ja virkistysarvoa.

Jokainen kaupunkilainen voi osallistua oman lähialueensa puron kunnostukseen. Yhdistykset järjestävät avoimia talkoopäiviä säännöllisesti. Aktiivinen kunnostus on johtanut siihen, että erittäin uhanalainen meritaimen on noussut kutemaan kunnostettuihin pääkaupunkiseudun puroihin. Työ on siis palkitsevaa!

 

Niina Salojärven kasvokuva.
Niina Salojärvi
Kirjoittaja toimii ympäristöasiantuntijana Raide-Jokerissa.

5 kommenttia “Kaupunkipurot osana Raide-Jokerin rakentamista

 1. Tuo blogitekstiinne kuvattu taimen kuti tosiaan aivan Pitäjänmäentien työmaan vieressä. Ensi keväänä se todennäköisesti saa tuhansia jälkeläisiä jatkamaan erittäin uhanalaisen meritaimenen sukua. Pitäjänmäentien siltaprojektin viimeistelyssä pitää nyt olla erityisen huolellinen, jotta hiekkaa ei pääse valumaan Mätäjokeen. Pahimmillaan hiekka voi tuhota kuvassa näkyvän sekä kymmenien muiden taimenten mädin ennen ensi kevättä, jolloin poikaset kuoriutuvat.
  T: Pekka Lindblad
  Mätäjokiprojektin vetäjä
  Helsingin Perhokalastajat ry

  1. Raide-Jokeri vastaa käyttäjälle Pekka LindbladID 7906:
   Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Pekka Lindblad: Tuo blogitekstiinne kuvattu taimen kuti tosiaan aivan Pitäjänmäentien työmaan vieressä. Ensi keväänä se todennäköisesti saa tuhansia jälkeläisiä ja...
   Vastaus:

   Kiitos tärkeästä huomiosta. Olemme muistuttaneet tästä asiasta työmaata, ja hiekka ja murske saadaan pidettyä kuivalla maalla niin, että sitä ei pääse puroon.

 2. Katariina Romillanca sanoo:

  Mitenkäs mahtaa vaikuttaa Mustapuron ekosysteemiin ja puron ympäristön tilaan tuo Myllypuron jäähallin viereen rakentuva PURO Oy:n padell/hyvinvointihalli ja sen iso (69 autolle) asfaltoitava parkkipaikka?Parkkipaikka tulee osittain Mustapuron päälle.Tämä päättyvän viikon aikana kaadettiin valtava ala metsää sileäksi parkkipaikan ja tulevan rakennuksen tieltä.Eikös tuollainen ole paha asia puron ja valumavesien kannalta?Vaikka tämä ei liity raide-Jokerin työmaahan,niin eihän näitä puron- ja luonnonsuojeluadioita voi ”paloitella” kuin palapeliä.Kuka kantaa vastuun tällaisesta luonnon tuhoamisesta?

  1. Raide-Jokeri vastaa käyttäjälle Katariina RomillancaID 8533:
   Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Katariina Romillanca: Mitenkäs mahtaa vaikuttaa Mustapuron ekosysteemiin ja puron ympäristön tilaan tuo Myllypuron jäähallin viereen rakentuva PURO Oy:n padell/hyvinvointihalli ...
   Vastaus:

   Kiitos hyvästä nostosta. Projektina emme valitettavasti pysty ottamaan tähän kantaa Helsingin kaupungin puolesta. Suosittelemme laittamaan kaupungille viestiä esimerkiksi palautekanavan kautta.

   1. Katariina Romillanca vastaa käyttäjälle Raide-JokeriID 8540:
    Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Raide-Jokeri: Kiitos hyvästä nostosta. Projektina emme valitettavasti pysty ottamaan tähän kantaa Helsingin kaupungin puolesta. Suosittelemme laittamaan kaupungille viest...
    Vastaus:

    Sitä palautetta on annettu Helsingin kaupungille Mustapuron pilaamisesta VALTAVASTI.Ei auta yhtään mitään.Kaupungin päättäjät ovat päättäneet että Mustapuroa saa peittää ja sinne saa valua rakennustyömailta ja Myllypuron vanhan kaatopaikan maa-aineksista mitä vain.Puheet ovat hienoja,mutta teot törkeitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.