Riskienhallinta on systemaattista työtä, joka voi säästää miljoonia euroja

Raide-Jokerissa riskienhallintaa tehdään systemaattisesti hankkeen eri ryhmien vastuuhenkilöiden kanssa. Riskienhallinnasta vastaava käy kerran kuukaudessa kaikkien ryhmien kanssa läpi aiemmin tunnistettuja riskejä sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi kirjataan myös uudet, kokousvälillä tunnistetut riskit riskienhallintajärjestelmään Ramriskiin. Riskien lisäksi arvioidaan myös mahdollisuuksia, eli asioita, jotka voivat mennä odotettua paremmin.

Riskeille määritellään muun muassa riskin suuruus, tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet sekä vastuutahot. Riskien suuruuksia määriteltäessä arvioidaan miten riskin toteutuminen vaikuttaa hankkeen tavoitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi kustannuksiin, aikatauluun, turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen.

Kerran kuukaudessa riskeistä tehdään yhteenveto, joka jaetaan projektin työntekijöille sekä esitellään projektin tilannekatsauksen yhteydessä sanallisesti työntekijöille ja johtoryhmälle. Yhteenvedossa esitetään muun muassa hankkeen suurimmat kustannus- ja aikatauluriskit, kustannusriskien merkittävimmät muutokset sekä kustannusriskien yhteenlasketun odotusarvon.  Riskejä on tarkasteltavissa myös projektin sisäisessä karttapalvelussa.

Mitä hyötyä riskienhallintatyöstä on?

Systemaattisten tapaamisten ansiosta projektin riskien tunnistaminen ja hallinta pysyy ryhmien mielessä aktiivisesti, eikä riskienhallinta jää vain projektin alkuvaiheessa tehdyksi kartoitukseksi. Kun riskit tunnistetaan hyvissä ajoin, pystytään niitä taklaamaan ja minimoimaan ja niille osataan tehdä oikeansuuruinen varaus projektin kustannusarviossa. Euromääräinen riskivaraus kasvaa ja pienenee sen mukaan, miten riskien vaikutuksia arvotetaan.

Raide-Jokerin kehitysvaiheessa tunnistettujen riskien arvo oli yhteensä noin 18 miljoonaa euroa. Osa kehitysvaiheessa tunnistetuista riskeistä on toteutunut, mutta suurin osa on poistunut toimenpiteiden kautta. Toteutusvaiheessa on jatkuvasti tunnistettu uusia riskejä, ja riskien painopiste on siirtynyt suunnittelun ja rakentamistöiden riskeistä yhä enemmän kohti käyttöönottovaiheen riskejä. Tällä hetkellä jäljellä olevien kustannusriskien arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Riskejä on allianssin aikana kirjattu yhteensä 1 420 kappaletta, ja toteutuneeksi kuitattuja riskienhallinnan toimenpiteitä on yli 1 800. Avoimena on vielä 200 riskiä, joten ihan selvillä vesillä ei vielä olla.

Lue lisää riskien tunnistamisesta aiemmin julkaistusta Joona Malmivaaran blogitekstistä.

Kaikkia riskejä ei ole pystytty ennakoimaan, vaan aina tulee yllätyksiä. Suurimpia yllätyksiä Raide-Jokerissa ovat olleet Patterimäen valituksista aiheutunut viivästys kustannuksineen ja korona. Vaikka näitä riskejä ei tunnistettu etukäteen, aloitettiin heti niiden ilmennyttyä systemaattinen riskienhallinta.

Allianssimallissa riskit kuuluvat kaikille

Allianssimalli mahdollistaa yhteisen riskirekisterin, jossa kaikki riskitieto on avointa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki allianssiosapuolet pääsevät tarkastelemaan kaikkia riskejä. Riskejä voi myös nimetä muiden osapuolten tai ryhmien vastuulle. Avoimuuden ansioista tiedonkulku toimii eri osapuolten, tekniikkalajien ja tuotantolohkojen välillä. Kynnys riskien esiintuomiseen on matala, vaikka riski koskisi jonkin muun osapuolen tai ryhmän vastuualuetta. Lisäksi käytäntöjen muodostuminen rutiineiksi säästää aikaa ja kukin pystyy keskittymään olennaiseen.

 

Harri Mäkelä
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokeri-allianssin riskienhallinnasta.

17 kommenttia “Riskienhallinta on systemaattista työtä, joka voi säästää miljoonia euroja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *