Korsningen av Landshövsingsvägen är stängd från motorfordonstrafik vid korsningen av Aulankovägen och Ärtåkersvägen mellan 21.3–19.6.2022

Beräknad varaktighet: 21.3. - 19.6.2022

Korsningen av Landshövdingsvägen är stängd från motorfordonstrafik vid korsningen mellan Aulankovägen och Ärtåkersvägen mellan 21.3–19.6. Under stängningen kommer spårinstallationer och gatytor att utföras i den östra änden av Landshövdingsvägen.… Lue