Byggnadsarbeten i korsningar av Lundvägen, Movägen och Svedvägen

Beräknad varaktighet: Syyskuu–lokakuu 2021

Vid korsningarna mellan Britasvägens tvärgator Lundvägen, Movägen och Svedvägen görs förbättringar under hösten. I korsningen av Lundvägen kommer förbättringar göras för dräneringen av gatan. En överfortsatt gångväg kommer att byggas i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Vid en överfortsatt gångväg är körbanan lägre än den korsande gångväg som fortsätter oavbruten. (Mer information på finska: www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/ylijatkettu-jakakaytava-parantaa-turvallisuutta).

Trafikarrangemang
Tvärgatans korsningar stängs under arbetet turvis för circa en vecka. Under stängningen trafiken till Britasvägen går via andra tvärgator eller Femgränsvägen, som är öppen hela tiden.

Korsningen mellan Lundvägen och Britasvägen stängs först, måndagen den 27.9. för en vecka. Movägens och Svedvägens korsningar stängs på veckor 40–41. Korsningarna kommer att öppnas redan efter arbetet utan beläggningen, och de asfalteras samtidigt uppskattningsvis i slutet av oktober.

Alla byggnadsarbeten på Britasvägen räknas att vara färdiga under åren 2021.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!