Karlavägen öppnas och cirkulationsplatsen vid Bergmansvägen försvinner ut bruk – ändringar i rutt 550

Beräknad varaktighet: Maaliskuu 2021 –

Bygget av snabbspårvägen har framskridit till södra delen av Otnäs. Under bygget av snabbspårvägen saneras även gatans övriga strukturer inklusive gång- och cykelbanorna. Byggandet av gatan innebär bland annatändringar i kommunaltekniken, flyttande av el- och datatrafikskablar samt stärkande av markgrunden innan gatu- och spårkonstruktioner byggs.

Måndagen den 1 mars ändras trafikarrangemangen i Otnäs när Karlavägen åter öppnas för trafik och cirkulationsplatsen vid Bergmansvägen tas ut bruk. Anslutningen från Otnäsvägen till Karlavägen blir kvar. Rutten för busslinje 550 ändras i samband med arrangemangen.

Motorfordon

Karlavägen öppnas på nytt för motorfordonstrafik. Bergmansvägen och Otnäsvägens cirkulationsplats försvinner för gott, och i stället öppnas en normal genomfart.

Cykling och gång

Cykel- och gånganslutningar finns på området under hela arbetets gång, men rutterna varierar allteftersom arbetsskedena fortskrider.

Kollektivtrafik

Linje 550 kör i fortsättningen via Bergmansvägen, Otnäsvägen och Karlavägen.

Hållplats E2229 vid Otnäsvägen tas ur bruk helt och hållet.

Vid Otsvängen tas en ny tillfällig hållplats i bruk, E2233 Grottmannavägen, för att förbättra anslutningen till metron med linjerna 108N, 111 och 552. Hållplatsen tas ur bruk i ett senare skede när rutterna ändras i höst.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22, på helger och söckenhelger.