Ändringar i trafikarrangemangen vid Albergaplatsen från och med den 1 februari

Beräknad varaktighet: Helmikuu 2021 - Maaliskuu 2021

I början av februari ändras trafikarrangemangen vid Albergaplatsen på grund av byggarbetet med Spårjokern, då förbindelsen från Albergapromenaden till köpcentrets ingång vid Albergaplatsen stängs för fotgängare och cyklister. Arrangemangen gäller i fem veckor från och med 1.2.2021. Arbetet med Spårjokern på Albergapromenaden och Albergaplatsen fortsätter till slutet av 2021, då arbetena i området är helt och hållet färdiga.

Cykling och gång

En underfart från Albergapromenaden till tågstationen och köpcentret Sello öppnades i början av januari. Förbindelsen till köpcentrets ingång från Albergapromenaden mot Albergaplatsen stängs i början av februari på grund av vattenisoleringsarbeten. Medan de pågår tar man sig från Albergapromenaden till Sello via underfarten. Från Albergapromenaden kan man svänga som normalt mot Panorama Tower.

Skyltar kring byggplatsen informerar om rutterna.

Motorfordon

Ingen inverkan.

Kollektivtrafik och hållplatser

Ingen inverkan.