Otnäsvägen

Byggarbetena är färdiga.

Trafikomläggningar
Otnäsvägen

Otstranden stängs för motorfordonstrafik

Beräknad varaktighet: Elokuu 2021– lokakuu 2021

Genomfarten från Otnäsvägen till Otstranden stängs för motorfordon från vecka 34. Stängningen pågår cirka två månader. Personbilstrafiken förflyttas huvudsakligen till Grottmannavägen.… Lue

Visa alla trafikomläggningar i det här området

Nyheter
Otnäsvägen

Visa alla nyheter i det här området