Korsningen mellan Eliel Saarinens vägen och Klubbekrigarvägen stängs från 13.12.2021 till sommaren 2022

Beräknad varaktighet: Joulukuu 202–Kesä 2022

Korsningen mellan Eliel Saarinens väg och Klubbekrigarvägen stängs måndagen 13.12.2021 vid samma tid som rutten till Hoplax station öppnas för busstrafiken. Korsningen är stängd på grund av flytt av rör och ledningar och byggandet av konstruktionslager och banan fram till sommaren 2022.

Trafikarrangemang i korsningen ändras på följande sätt.

Motorfordon
Motorfordonstrafik mellan Klubbekrigarvägen och Eliel Saarinens vägen styrs via Knektvägen och Ilkkavägen.

Kollektivtrafik
Närbuss 31 användas tillfälligt en alternativ rutt via Eliel Saarinens väg och Ilkkavägen, vilket betyder att hållplatserna på Santavuorivägen inte ingår i linjen. Stomlinje 550 och linje 52 återgår till att trafikera via Eliel Saarinens väg till Hoplax station.

Gång och cykling
Rutten för gång och cykling över Eliel Saarinen vägen går via Poutunpolku.

Nuijamiestentien risteyksen sulun aiheuttamat liikennejärjestelyt opaskarttakuvassa.
Reittimuutokset Nuijamiestentien ja Eliel Saarisen tien risteyksen sulun aikana.