Otnäsvägens östra gång- och cykelväg stängs mellan Otstrand och Otsvängen i vecka 31

Beräknad varaktighet: Augusti 2021 - Januari 2022

Bygget av snabbspårvägen i Otnäs har framskridit bra. På grund av spårarbeten stängs fotgängar- och cykelvägen på östra sidan av Otnäsvägen från Otstranden till Otsvängen i slutet av veckan 31. Beroende på arbetena förväntas stängningen pågå till början av 2022. Anslutningen kommer att bibehållas på västra sidan av Otnäsvägen, och under arrangemanget flyttas skyddsvägen till korsningen av Otstranden.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22 på helger och söckenhelger.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggarbetet.

 

Opaskartta Otaniementien järjestelystä