Ändringar i trafikarrangemangen på Sockenbackavägen i juli 2021

Beräknad varaktighet: Heinäkuu 2021 alkaen

Trafikarrangemangen på Sockenbackavägen kommer att genomgå några större ändringar under juli 2021 medan arbetet pågår. Korsningen mellan Gjuterivägen och Väverivägen öppnas för trafik i två skeden under juli. Korsningen mellan Hyvlerivägen och Sockenbackavägen stängs medan vattenledningar och övrig kommunalteknik förnyas.

Under juli ändras trafikarrangemangen på följande sätt:

 1. Plantskolevägens korsning öppnas i mitten av juli.
 2. På avsnittet mellan Smedjevägen och Gjuterivägen flyttas trafiken till den norra körbana fredagen 9.7. Byggarbetet fortsätter på den södra sidan.
 3. Gjuterivägens korsning öppnas 9.7 och Väverivägens korsning i slutet av juli.
 4. Korsningen mellan Hyvlerivägen och Sockenbackavägen stängs för motorfordon fredagen 9.7.2021 fram till våren 2022.
 5. Trafiken mellan Gjuterivägen och Vichtisvägen flyttas till de sydliga körbanorna 9.7.2021. Byggarbetet fortsätter på den norra sidans körbanor.

Ändringarna i trafikarrangemangen (punkter 2–5) utförs som nattarbete natten mellan torsdagen 8.7 och fredagen 9.7, för att minimera störningarna för trafiken.

I samband med ändringarna förändras rutterna enligt följande.

Cykling och gång

 1. Rutterna vid Plantskolevägens korsning kan användas igen i mitten av juli.
 2. Mellan Smedjevägen och Gjuterivägen flyttas gång- och cykelvägen till gatans norra kant, och gatan kan korsas vid Smedjevägens korsning och Gjuterivägens korsning. Från Sockenbackavägen kan man inte komma till Stockmannsvägen.
 3. Man kan dock röra sig på Gjuterivägen till fots och med cykel. Övergångsstället över Sockenbackavägen flyttas till väster om korsningen till Gjuterivägen 2.
 4. I Hyvlerivägens korsning kan man ta sig fram till fots och med cykel.
 5. Gång- och cykelleden mellan Gjuterivägen och Vichtisvägen går nu längs Sockenbackavägens södra kant.

Motorfordon

 1. Korsningen mellan Plantskolevägen och Sockenbackavägen är öppen från och med mitten av juli.
 2. Körbanan för avsnittet mellan Smedjevägen och Gjuterivägen flyttas till gatans norra del fredagen 9.7.2021.
 3. Gjuterivägens korsning öppnas för motorfordon fredagen 9.7.2021. Väverivägens korsning öppnas senare i juli.
 4. Till Hyvlerivägen kör man genom Gjuterivägen och Garverigränden eller via Vichtisvägen och Garverigränden.
 5. Trafiken mellan Gjuterivägen och Vichtisvägen flyttas till de sydliga körbanorna.

Kollektivtrafik och hållplatser
Platserna för busshållplatser ändras enligt följande fredagen 9.7.2021:

 • Hållplats H1518 Gjuterivägen flyttas 110 meter västerut, det vill säga bakåt i färdriktningen.
 • Hållplats H1517 Gjuterivägen flyttas till sin slutliga plats väster om Gjuterivägens korsning, det vill säga 140 meter åt färdriktningens håll.
 • Hållplats H1516 Gjuterivägen flyttas 80 m västerut mot Gjuterivägens korsning.
 • Hållplats H1515 Hyvlerivägen tas permanent ur bruk.

Busslinje 54 kommer att återvända till sin rutt via Gjuterivägen måndagen 12.7.2021.

 

Koostekartta 2
Koostekartta 2