Otstranden stängs för motorfordonstrafik

Beräknad varaktighet: Elokuu 2021– lokakuu 2021

Genomfarten från Otnäsvägen till Otstranden stängs för motorfordon från vecka 34. Stängningen pågår cirka två månader. Personbilstrafiken förflyttas huvudsakligen till Grottmannavägen. Vid Otsvängen och Grottmannavägen bör man vara beredda på längre restider än normalt, särskilt under morgon- och eftermiddagsrusningen. Anslutningen för fotgängar- och cykelvägen bibehållas vid Otstranden under hela byggtiden, men sträckning varierar med arbetsskedena.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22 på helger och söckenhelger.

Snabbspårvägen Spårjokern öppnas för trafik i juni 2024.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggarbetet.

Otaranta suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Otaniementien päädystä viikolla 34
Otstranden stängs för motorfordonstrafik.