Korsningen av Landshövsingsvägen är stängd från motorfordonstrafik vid korsningen av Aulankovägen och Ärtåkersvägen mellan 21.3–19.6.2022

Beräknad varaktighet: 21.3. - 19.6.2022

Korsningen av Landshövdingsvägen är stängd från motorfordonstrafik vid korsningen mellan Aulankovägen och Ärtåkersvägen mellan 21.3–19.6. Under stängningen kommer spårinstallationer och gatytor att utföras i den östra änden av Landshövdingsvägen.

Gång- och cykelvägar samt tillgång till tomterna på Ärtåkersvägen och Aulankovägen kommer att förbli oförändrade, annan motorfordonstrafik kommer att föras till omvägen via Krönvägen.

Vi beklagar olägenheter som arbetena medför.

Gång och cykling
Inga förändringar

Kollektivtrafik
Under arrangemanget kommer busslinje 701 att köra exceptionellt genom Krönvägen.

Motorfordon
Tillgång till tomterna på Ärtåkersvägen och Aulankovägen kommer att förbli oförändrade, annan motorfordonstrafik kommer att föras till omvägen via Krönvägen.