Suunnitelmat

Raide-Jokeria suunnitellaan Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen vuonna 2016 hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Raide-Jokeri-allianssin suunnitteluvaiheen aikana allianssissa tehdään katusuunnitelmat, joissa määritellään muun muassa katujen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut. Katusuunnitelmat perustuvat aiemmin laadittuihin liikennesuunnitelmiin ja hankesuunnitelmaan.  Lisäksi ennen rakentamista laaditaan vielä tarkemmat rakennussuunnitelmat.

Raide-Jokeri-linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laativat asuntotuotantoon liittyviä kaavamuutoksia Raide-Jokeri-linjan varrelle.

Raide-Jokerin (turkoosi) ja runkolinja 550:n (oranssi) linjaukset ja pysäkit.

Suunnitteluaineisto löytyy tältä sivulta alueittain jaoteltuna. Katusuunnitelmaluonnoksia voi lisäksi tarkastella suurempien aluekokonaisuuksien koostekarttoina. 

Helsinki

Itäkeskus, Roihupelto ja Myllypuro

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Viilarintie
Varikkotie, Raaseporintie ja Itäkeskus

Liikennesuunnitelmat
Itäkeskus (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.4.2017)
Viilarintie–Varikkotie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Viilarintie välillä Tulppatie–Kauppamyllyntien pysäkki (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.4.2017)
Viilarintie Karhunkaatajan alueella (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Viikki

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Pihlajamäentie ja Viikinkaari
Viikintie

Liikennesuunnitelmat
Viikintien suora (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Viikin keskus (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Lahdenväylän ylitys (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Maaherrantien itäosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Oulunkylä ja Pihlajisto

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Käskynhaltijantie
Norrtäljentie ja Oulunkyläntie
Maaherrantie

Liikennesuunnitelmat
Maaherrantien länsiosa (Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 10.10.2017)
Norrtäljentie–Oulunkyläntie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Käskynhaltijantie (Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 3.10.2017)

Maunula ja Pirkkola

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Pirkkolantie, Lampuotilanpuisto, Pirjontie
Pakilantie

Liikennesuunnitelmat
Pakilantie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Pirjontie–Pirkkolantie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 25.4.2017) 
Pirkkolantie Keskuspuiston kohdalla (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Haaga

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Eliel Saarisen tie

Liikennesuunnitelmat
Eliel Saarisen tien itäosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Huopalahden asema ympäristö (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 11.10.2016)
Eliel Saarisen tien länsiosa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)

Pitäjänmäki ja Pajamäki

Katusuunnitelmat (luonnokset)
Patterimäen puisto ja Takkatie
Pajamäentie ja Pitäjänmäentie (Strömbergintie–Kornetinkuja)
Pitäjänmäentie (Kornetinkuja–Höyläämötie)

Liikennesuunnitelmat
Pitäjänmäentie (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2016)
Patterimäki (Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 24.4.2017)


Helsingin suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin karttapalvelussa

Espoo

Vermo ja Perkkaa

Katusuunnitelmat
Ravitie (Suunnitelmaluonnos)
Vermontien kaava-alueen kadut (Teknisen lautakunnan päätös 17.2.2016)
Perkkaa II B, Vermo (Teknisen lautakunnan päätös välillä Hevosenkenkä - Majurinkatu 18.8.2010 ja välillä Majurinkatu - Ravitie (revisio) 17.2.2016)

Hankesuunnitelma
Vermo
Perkkaa

Leppävaara ja Säteri
Laajalahti
Otaniemi
Keilaniemi

Katusuunnitelmat (luonnos)
Karhusaarentie

Hankesuunnitelma
Keilaniemi


Espoon suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin karttapalvelussa

Katusuunnitelmaluonnosten koostekartat