Raitiotietyömaan sanastoa

Selitimme marraskuussa 2021 Twitter- ja Facebook-tileillämme erilaisia Raide-Jokeriin ja raitiotierakentamiseen liittyviä sanoja. Tämän listan myötä voit palata sananselityksen pariin ja oppia jotain uutta!

Ratarakentaminen

Kisko ja raide: Raiteessa on kaksi vierekkäistä teräksistä kiskoa. Raide on rakenne, jota pitkin vaunu kulkee. Raide koostuu kahdesta ratakiskosta ja niitä toisistaan oikealla etäisyydellä pitävistä pölkyistä, kiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja raideristeyksistä ym. raiteen erikoisrakenteista.

<

Vignole: Vignole-kisko on yleinen rautateiden kiskotyyppi. Vignole-kiskoa käytetään ympäri maailman ratapölkyin rakennetuilla avoradoilla. Vignole-kiskoa käytetään raitioteillä sepeliradoilla sekä suljetuilla että avoimilla viherradoilla.

Vaihde: Vaihde on radan kohta, jossa ratikka ohjataan raiteelta toiselle käännettävien kielten avulla. Raide-Jokerin reitille tulee 32 kappaletta vaihteita, varikolle 24.

Lue lisää: Pikaraitiotien vaihteet – missä niitä on ja miksi?

Kiskoliikuntalaite: Sillan päällysrakenteeseen asennettava laite, joka mahdollistaa liike-eron sillalla olevan raiteen ja sillan ulkopuolella olevan raiteen kesken. Raide-Jokerin linjan varrelta kiskonliikuntalaite löytyy mm. Impilahdensillan pohjoispäädystä.

Kammiokumi: Kiskon ympärille asennettava eriste, joka estää hajavirran pääsyä maaperään, suojaa kiskonkiinnikkeitä ja mahdollistaa pintarakenteiden rakentamisen kiskon viereen siististi.

Kiskokaivo: Urakiskon pohjalle kertyvä vesi kulkeutuu kiskojen välissä oleviin kiskokaivoihin, joista se johdetaan putkia pitkin edelleen hulevesiviemäriin.

Nurmiraide: Nurmiraiteessa raiteiden ympärillä on nurmea pintarakenteena. Raide-Jokerin reitillä on yhteensä 8,7 kilometriä nurmirataa. Nurmirata sitoo pölyä, vaimentaa melua ja lisää viherpinta-alaa. Raide-Jokerin linjalla on sekä avointa että suljettua nurmiraidetta.

Suljettu nurmiraide
Avoin nurmiraide

Lisää ratasanastoa: Pikaraitiotien sanastoa

Sähkötekniikka

Sähkönsyöttöasema: Sähkönsyöttöaseman tarkoituksena on syöttää ajojohdinjärjestelmään sähköä, jota ratikat voivat käyttää. Sähkönsyöttöaseman sisällä on erilaisia prosessisähkölaitteita, joilla sähkö muutetaan ratikalle sopivaksi. Pikaraitiotien linjalla on 15 sähkönsyöttöasemaa ja varikolla yksi.

Lue lisää: Mikä on sähkönsyöttöasema?

Ajojohdin: Ajolanka on sähköradan se osa, johon kaluston virroitin osuu ja josta ratikka ottaa sähkön. Ajolanka yhdessä kannattimen, ripustimien, tukijohtimien ja kääntöorsien kanssa muodostavat ajojohtimen.

Yhteiskäyttöpylväs: Yhteiskäyttöpylväs palvelee useampaa eri käyttötarkoitusta, esimerkiksi liikennevaloja, ajojohdinjärjestelmää ja katuvalaistusta. Raide-Jokerin reitillä voi nähdä esimerkiksi yhteiskäyttöpylväitä, joiden toisella puolella on ajojohtimia tukevat orret ja toisella puolella on katuvalaisin.

Opastin Opastin näyttää kalustolle vaihteen asennon tai sen, saako vaihdealueelle ajaa. Opastimet ovat fyysisesti samanlaisia, mutta sähköisillä ja mekaanisilla vaihdealueilla opastinkäsitteet eli näytettävät opasteet eroavat toisistaan.

Työmaan koneet

Tukemiskone: Tukemiskone asettaa Raide-Jokerin sepeliraiteen kiskot oikeaan asemaan ja samalla tiivistää sepelin niin, että raiteet pysyvät tukevasti paikoillaan. Saksalainen kone jatkaa töitään työmaillamme ensi vuonna.

Lue lisää: Tukemiskone saapui Raide-Jokerin työmaille

Kiskopyörämönkijä: Kiskopyörämönkijää hyödynnetään radan ja siihen liittyvien järjestelmien, kuten vaihdeohjausten, liikenteenohjausjärjestelmien ja liikennevaloliittymien testaamisessa. Kiskopyörämönkijällä voi kulkea sekä raiteilla että tavallisella maantiellä.

Työvaiheet ja -menetelmät

Paalulaatta: yhtenäinen paalujen varaan perustettu teräsbetoninen laatta. Paalulaattaa käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä mm. pehmeillä alueilla. Paalulaatta soveltuu esim. pehmeikköihin, siltojen tulopenkereisiin ja kohteisiin, joiden läheisyydessä on tärinälle alttiita rakenteita.

Louhinta ja rammerointi: Louhinnassa kallioperästä irrotetaan kiviainesta esimerkiksi räjäyttämällä. Rammeroinnissa kaivinkoneeseen liitettävää iskuvasaraa käytetään kivilohkareiden, roudan ja betonin rikotukseen.

Ympäristö

Viivytysallas: Varikon tontilla Roihupellossa on viivytysallas, jonka tehtävänä on kirjaimellisesti viivyttää ja suodattaa alueen sade- ja sulamisvesiä ja estää niiden kulkeutumista Viilarintien suunnasta Varikkotielle. Altaan tilavuus on 600 000 litraa.

Hyönteishotelli: Hyönteishotellit ovat ihmisten rakentamia keinopesiä, joiden ”huoneissa” on elintilaa monille hyötylajeille. Pölyttäjähyönteisten luonnolliset talvehtimis- ja pesäpaikat ovat yhä harvemmassa, mikä on johtanut hyönteismäärien globaaliin vähentymiseen. Raide-Jokerin linjan varrella hyönteishotelleja on asennettu esimerkiksi Vantaanjoen länsirannalle.

Lue lisää: Raide-Jokerin varteen asennetaan hyönteishotelleja

Raitiovaunu, raitiotie

Pikaraitiotie: Raitiovaunujärjestelmä, joka on perinteistä raitiovaunua nopeampi ja joka kulkee tavallisesti omalla kaistallaan.

Artic XL: Tulevaisuudessa pikaraitiotiellä liikkuvat Artic XL -vaunut ovat 34,5 metriä pitkiä, ja niissä on 78 istumapaikkaa ja n. 136 seisomapaikkaa. Vaunujen kapasiteetti on n. 20 % suurempi kuin Helsingin kantakaupungissa liikkuvissa Artic-vaunuissa. Raide-Jokerin vaunut ovat jatkettavissa noin 44 metrin pituisiksi, jolloin kapasiteetti on 80 % suurempi kuin perussarjan Articeissa.

Lue lisää: Millaisilla raitiovaunuilla Raide-Jokeria liikennöidään?

Huoltohalli: Raitiovaunuvarikolla sijaitsevaan vaunujen huoltohalliin mahtuu kerrallaan seitsemän vaunua: kolme korjaamopaikoille, yksi sorvipaikalle, kaksi vuorokausihuollon paikoille ja yksi pesupaikalle. Huoltohallin paikoilla on tilaa jopa 45-metrisille vaunuille.

Ylityspaikka: raitiotien ylitykseen tarkoitettu kohta, jossa tien ylittäjä väistää raitiovaunua. Ylityspaikka sijaitsee raitiotien raiteiden kohdalla. Viereisten ajokaistojen kohdalla se jatkuu normaalina suojatienä. Ylityspaikalla ei ole suojatien liikennemerkkejä tai ajoratamaalauksia.

Lue lisää: Ylityspaikat sujuvoittavat kaikkea liikennettä

Ylityspaikalla raitiovaunulla on etuajo-oikeus

Projektiorganisaatio

Allianssi: Allianssimallissa eri osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, yhdistetään yhdeksi organisaatioksi. Osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen riskit ja hyödyt. Kaikki sopimusosapuolet noudattavat toiminnassaan avoimuutta ja pyrkivät aitoon yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Lue lisää: Raide-Jokeri-linja toteutetaan soveltaen allianssimallia. Mitä se tarkoittaa?