Mitä ovat taitorakenteet ja missä niitä voi nähdä?

Raide-Jokerissa rakennetaan raitiotien lisäksi paljon muutakin. Yksi merkittävä ja myös varsin näkyvä osa-alue ovat sillat ja taitorakenteet. Taitorakenteisiin sisältyvät esimerkiksi tukimuurit ja osa tunnelitöistä. Taitorakentajien kädenjälki näkyy myös pikaraitiolinjalla Keilaniemen ja Itäkeskuksen välillä useiden sähkönsyöttöasemien perustuksissa sekä Leppävaarassa kauppakeskuksen vieressä sijaitsevan Alberganpromenadin ylle toteutetussa 850 neliömetrin kokoisessa katosrakenteessa ja katuosuuksien alla olevissa paalulaatoissa.

Alberganpromenadin ylle tehty katosrakenne on taitorakentajien käsialaa.

Sillat suuria betonivalukohteita

Raide-Jokerin linjalle on rakennettu 11 uutta siltaa ja tehty 9 eritasoista sillankorjausta. Kolmen sillankorjauksen yhteydessä siltoja on myös levennetty. Yhteensä Raide-Jokerin linjan varrella on 32 siltaa.

Siltoihin ja muihin taitorakenteisiin on tehty suuret määrät betonivaluja.  Vuoden 2021 loppuun mennessä betonia on valettu yhteensä noin 30 000 kuutiometriä eli noin 3 750 betoniautokuormaa. Jos kyseinen betonimäärä valettaisiin yhdeksi kuutioksi, sen koko olisi 31 metriä x 31 metriä x 31 metriä. Suurimmat valukohteet Raide-Jokerin linjalla ovat olleet Turunväylän ylittävä Impilahdensilta Espoossa, Vantaanjoen ylittävät sillat sekä Lahdenväylän silta Helsingissä. Massaltaan suurimmat valut on tehty Pajamäessä Patterimäen tunnelin suuaukkoihin, ja valut on toteutettu useassa eri osassa.

Vantaanjoen ylittävät sillat kuuluvat suurimpiin valukohteisiin Raide-Jokerin linjalla. Raitiotiesillan (oikealla) valuun kului betonia 1 225 kuutiometriä.

Paalulaatat ja tukimuurit

Paalulaattoja on rakennettu useisiin eri kohteisiin. Paalulaatta on yhtenäinen paalujen varaan perustettu teräsbetoninen laatta. Paalulaattaa käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä esimerkiksi pehmeillä alueilla. Paalulaatta soveltuu esim. pehmeikköihin, siltojen tulopenkereisiin ja kohteisiin, joiden läheisyydessä on tärinälle alttiita rakenteita. Paalulaatan yhtenä tehtävänä on eristää raitiotieliikenteestä syntyvää tärinää.

Kaikki linjan varrelle rakennetut paalulaatat sijaitsevat Helsingin puolella: Takkatiellä, Pirkkolantiellä, Maaherrantiellä, Viikinkaarella ja Varikkotiellä. Esimerkiksi Viikinkaaren paalulaattaan on isketty 11,7 kilometriä teräsputkipaalua, mikä vastaa etäisyytenä matkaa Viikinkaarelta Helsingin päärautatieasemalle.

Tukimuureja linjan varrelle on rakennettu 17. Tukimuuri on rakenne, jolla tasataan maanpinnan korkeuseroja, kun maaluiskia ei voida tai haluta käyttää.  Vielä työn alla olevat tukimuurit sijaitsevat linjan molemmissa päissä, Keilaniemessä ja Itäkeskuksessa. Itäkeskuksen väliaikaisella päätepysäkillä sijaitseva tukimuuri on myös Raide-Jokerin linjan varrelle rakennettavista tukimuureista suurin.

Viikinkaarelle tehtyihin paalulaattoihin käytettiin lähes 12 kilometriä teräsputkipaalua.
Raaseporintiellä sijaitsevalle väliaikaisen päätepysäkin työmaalle on rakennettu Raide-Jokerin suurin tukimuuri.

Huopalahden betonitunnelin leventäminen ja Patterimäen kalliotunnelin jatkeet

Huopalahden aseman alikulun leventäminen myös raitiotieliikenteelle sopivaksi oli taitorakenneryhmälle haastava kohde, sillä Huopalahden aseman alittavaa tunnelirakennetta levennettiin yli 27 metriä. Työt vaativat paljon yhteensovittamista alueen muiden työryhmien, kuten maa-, rata- ja sähkörakentajien kanssa.

Taitorakenneryhmän käsialaa ovat myös Patterimäen kalliotunnelin betoniset jatkeet. Idän suuntaan betonitunnelia Patterimäessä on noin 60 metriä ja lännen suuntaan noin 10 metriä. Betonitunnelien toteuttamisen haasteena olivat massiiviset betonirakenteet, joiden kuivumislämpötilaa hallittiin vesijäähdyttämisellä. Menetelmällä varmistettiin betonin laatu ja työn laadukas lopputulos.

Huopalahden aseman alikulkua on levitetty Raide-Jokerin töiden yhteydessä yli 27 metriä.
Kummassakin päässä Patterimäen kalliotunneli jatkuu betonitunneliosuuksin. Betonivalut tehdään monessa eri osassa.

Maasilta ja pohjavesikaukalo ratkaisevat Varikkotien haasteita

Varikkotiellä Itäkeskuksessa sijaitsee parikin taitorakentamisen erikoisuutta. Varikkotien pehmeä maaperä on asettanut erilaisia haasteita rakentamiselle.

Esimerkiksi Varikkotiellä sijaitsevan metron syöttöraidesillan perustuksia ei voi rasittaa pikaraitiotien rakenteilla, joten betonipaaluanturoiden ja paalukenttien yli rakennettiin maanalainen silta. 70-metrisen maasillan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yli 200 metriä pitkä pohjavesikaukalo. Pohjavesikaukalo on rakennettu siksi, että raitiotie saadaan rakennettua riittävän alas metrosiltojen alituksia varten laskematta pohjaveden tasoa. Jos pohjavesi laskisi, siitä voisi olla haittaa puupaalujen varaan rakennetulle metroradalle.

Varikkotien pohjavesikaukalo.
Pohjavesikaukaloon rakennettiin rataa syksyn 2021 aikana.

Taitorakennetyöt ovat edenneet hyvää vauhtia ja tavoitteena on, että työt valmistuvat kesän 2022 loppuun mennessä.