Ylityspaikat sujuvoittavat kaikkea liikennettä

Maailmalta tuttuja raitiotien ylityspaikkoja on tulossa Suomeen raitiotieliikenteen kehittyessä. Ylityspaikka on tarkoitettu raitiotien ylittämiseen, mutta se ei ole sama asia kuin suojatie, vaan sen kohdalla jalankulkijan tulee aina väistää raitiovaunua. Raide-Jokerin linjalla ylityspaikan tunnistaa ruskeasta kadun pinnasta. Ylityspaikkoja lisätään myös Helsingin kantakaupungin raitioteille ja niitä on käytössä myös Tampereella. Mitä kaikkea raitiotien ylityspaikasta sitten tulisi tietää?

Kuvassa ylityspaikka, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua.
Kuvassa ylityspaikka, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua.

Mikä on ylityspaikka ja miten se eroaa suojatiestä?

Ylityspaikka on raitiotien ylitykseen tarkoitettu kohta, jossa jalankulkija on väistämisvelvollinen raitiovaunuun nähden. Ylityspaikalla tien ylittäjän tulee siis aina väistää raitiovaunua.

Raide-Jokerin reitillä ylityspaikka sijaitsee raitiotien raiteiden kohdalla. Viereisten ajokaistojen kohdalla se jatkuu normaalina suojatienä. Ylityspaikalla ei ole suojatien liikennemerkkejä tai ajoratamaalauksia.

Mistä ylityspaikan tunnistaa?

Raide-Jokerin ylityspaikan tunnistaa siitä, että kadun pinta on ruskeansävyistä betonia. Raiteiden keskellä on valkoinen raitiovaunun kuva. Betonin pinta on harjattu eli se ei ole liukas.

Raide-Jokerin pysäkin havainnekuva.
Pysäkin pylväiden tunnusgrafiikka näkyy kauas katua kulkeville. Matkustajainformaation ratkaisut tulevat tarkentumaan lähivuosina.

Osalla ylityspaikoista on liikennevalot. Valojen ollessa toiminnassa ne luonnollisesti määrittävät väistämisvelvollisuuden. Myös valo-ohjatut ylityspaikat ovat selkeyden takia samannäköisiä kuin valottomat ylityspaikat.

Ylityspaikat sekä pysäkit ovat esteettömiä. Kulkureitit on luiskattu, ja ylityspaikoilla on mahdollisimman pienet tasoerot. Reunakivet ohjaavat kulkua, ja erilaisin materiaalein toteutetut varoittavat alueet varmistavat näköesteisten turvallisen kulun pysäkeillä ja ylityspaikoilla.

Mitä jalankulkija huomioi ylityspaikalla?

Katua ylittäessään jalankulkija antaa raitiovaunun kulkea ohi ennen kuin ylittää raitiotien. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Ylityspaikan ilme.
Ylityspaikan ratkaisu on pyritty tekemään eri näköiseksi kuin suojatie. Kuvassa on järjestely Helsingissä.

Miksi ylityspaikkoja tehdään suojateiden sijaan?

Ylityspaikan tarkoitus on mahdollistaa pikaratikan ja siten myös jokaisen sen matkustajan sujuvampi kokonaismatka. Ratikka pääsee jatkamaan matkaansa pysäkiltä nopeasti, kun sen ei tarvitse odottaa suojatien kohdalla pysäkiltä poistuvia ihmisiä. Ihmiset pääsevät jatkamaan matkaansa sen jälkeen, kun ratikka on poistunut pysäkiltä. Tämä on sekä raitiotien sujuvuuden että yksittäisen matkustajan etu.

Suojatietä ylittävien väistäminen hidastaa erityisesti raitiovaunujen pysäkeiltä lähtöä, kun vaunusta poistuva väki täyttää suojatien jopa minuuttien ajaksi, eikä vaunu pääse liikkeelle. 

Liikennesuunnittelija pohtii liikennemuotojen risteämiskohtia suunnitellessaan liikenteen sujuvuutta. Suunnittelija miettii, millaisella järjestelyllä varmistetaan jalankulun toimivuus parhaalla tavalla ja toisaalta mahdollistetaan samalla esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuustavoitteet. Lisäksi tärkeä kriteeri on tietenkin järjestelyn turvallisuus.

Onko ylityspaikka turvallinen?

Ylityspaikka on turvallinen, sillä vaunujen kuljettajat seuraavat ja reagoivat liikenteeseen koko ajan. Raitiovaunulla on oikeus kulkea ensin, muttei tietenkään ajaa kenenkään päälle. Kuljettajat ajavat vaunuja näköhavaintojensa perusteella varovaisesti.

Ylityspaikoilla, joilla ei ole liikennevaloja, raitiovaunuilla on alemmat nopeusrajoitukset.

Onko muualla ylityspaikkoja?

Raitioteiden ylityspaikat ovat normaali ratkaisu esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Ruotsissa raitiotien yli ei saa ollenkaan merkitä suojatietä – ne ovat aina ylityspaikkoja.

Katso video ylityspaikasta.

Helsingissä vähäliikenteisillä kaduilla on jo nyt kohtia, joissa katu ylitetään ilman suojatietä laillisesti. Tällainen kohta on esimerkiksi Kolmen sepän aukion kohdalla Aleksanterinkadulla, jossa liikennemäärät ovat pieniä, ajonopeudet matalia ja kadun voi ylittää turvallisesti. Helsingin kaupunki on lisäämässä ylityspaikkoja myös olemassa olevien raitioteiden varrelle sekä tulevien raitiotiehankkeiden yhteydessä. Lue lisää ylityspaikkojen lisäämisestä Helsingin kaupungin artikkelista (hel.fi).