Raide-Jokeri-linja toteutetaan soveltaen allianssimallia. Mitä se tarkoittaa?

Allianssimallissa eri osapuolet eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, yhdistetään yhdeksi organisaatioksi. Osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen riskit ja hyödyt. Kaikki sopimusosapuolet noudattavat toiminnassaan avoimuutta ja pyrkivät aitoon yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä. Allianssimallin kaupallinen malli yhdistää kaikkien osapuolien tavoitteet yhdeksi, jolloin ei synny intressiristiriitoja.

Raide-Jokeri-allianssissa tilaaja, eli Helsingin ja Espoon kaupungit, kilpailuttivat ensin suunnittelijat yhtenä ryhmittymänä ja tämän jälkeen toteuttamisesta vastaavat urakoitsijat ja muut järjestelmätoimittajat toisena ryhmittymänä. Suunnittelijana Raide-Jokeri-allianssissa toimii Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Swecon ja urakoitsijana YIT Suomi Oy:n ja NRC Group Finlandin muodostama ryhmittymä. Kilpailutuksen perusteella tehtyjen valintojen jälkeen tilaaja muodosti valittujen palveluntuottajien kanssa yhden yhteisen allianssin.

Yhteistyötä edistää allianssin yhteinen työskentelytila Big Room Pitäjänmäessä. Yhteisessä tilassa työskentely pienentää raja-aitoja eri organisaatioiden välillä ja edistää sitä, että työskennellään yhtenä yhteisenä allianssina.

Projektiallianssi toteutetaan kehitys- ja toteutusvaiheina. Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet kehittävät ja suunnittelevat hankeen ja sen toteutustavan. Tämän jälkeen tilaaja tekee investointipäätöksen ja päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Raide-Jokerin kehitysvaihe alkoi loppuvuonna 2017, ja toteutusvaiheeseen siirryttiin kesäkuussa 2019.