Filtera inlägg enligt ämne

Vad är Spårjokern?

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Den kommer att ersätta stomlinje 550 i början av 2020-talet.… Lue

Varför byggs Spårjokern?

Omvandling av stomlinje 550 till en spårväg gör det möjligt att transportera allt större antal passagerare
i framtiden. Linjen har dagligen nästan 40 000 passagerare och bussarna på linjen kör i kö under rusningstider.… Lue

Vem deltar i projektet?

Spår-Joker-linjen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan städerna Helsingfors och Esbo.

Helsingfors och Esbo har gjort upp ett samarbetsavtal om planeringen och genomförandet av Spårjokern.… Lue

Hurdana är Spårjokerns restider?


Spårjokerns restider. Öppna en större bild (pdf).

Centrala restider:

Kägeludden – Otnäs ~ 3,5 min
Otnäs – Alberga ~ 13 min
Alberga – Hoplax station ~ 13 min
Hoplax station – Åggelby station ~ 15 min
Åggelby station – Viks forskarpark ~ 6 min
Viks forskarpark – Östra centrum ~ 10 min

Resan från Östra centrum till Kägeludden med Spårjokern tar ungefär en timme.… Lue