Vad ingår i projektet Spårjokern?

I projektet ingår planerandet och genomförandet av Spårjokern snabbspårväg och depå.