Kommer busslinjen 550 att trafikera medan byggandet pågår?

Ja, det gör den. Spårjokern byggs främst invid den nuvarande gatan, vilket innebär att busslinjen i alla fall delvis kan trafikera på samma rutt som nu.
På vissa platser kommer Spår-Jokerlinjen att gå en annan rutt än busslinjen, vilket betyder att byggandet inte har någon inverkan på busstrafiken. På vissa ställen kommer bussen att tvingas köra en omväg.

Ändringar i busslinje 550 är på kommande, men vi försöker planera dem så att de sker på så lång sikt som möjligt, så att resenärerna inte upplever alltför många ändringar alltför snabbt och så att det är lätt att anpassa sig till dem. Om ändringarna meddelas skilt närmare byggstarten via Spårjokerns och HRTs kommunikationskanaler.