Vad är avståndet mellan Spårjokerns hållplatser, och vad är motiveringen till det?

Det genomsnittliga avståndet mellan hållplatser på snabbspårvägen är 800 meter. Under tidigare planeringsskeden (den preliminära generalplanen och projektplanen) sökte man en optimal lösning för hållplatsernas placering, så att de betjänar största möjliga antal resenärer men samtidigt gör resan tillräckligt snabb. 34 hållplatspar kommer att placeras på linjen.