Kommer byggarbetena att orsaka farliga situationer och olägenheter för miljön?

Byggarbetsplatserna planeras så att de ska bli säkra och lättframkomliga. Olägenheter i miljön (t.ex. buller och damm från bygget) minimeras.